KE STAŽENÍ:

Přednášky-Audio-Video

 Zdravnet.cz

 

 

 

 

PŘEDNÁŠKY BEDŘICHA KOČÍHO O DUCHOVNÍ LÉČBĚ        9.
BEDŘICH KOČÍ
 

9. DVĚ STĚ VÝŇATKŮ Z DĚKOVNÝCH DOPISŮ MÝCH PACIENTŮ

 

A nyní nakonec nechám mluviti pacienty samotné. Ty, kteří mne o léčení žádali, a kteří po pocítěné úlevě anebo úplném uzdravení dovedli mi to také napsati. Bude to ostatně jen nepatrný zlomek z celé té spousty děkovných dopisů, který zde mohu otisknouti, a i z nich vybírám jen věty nejzávažnější, které by dokreslovaly rámec toho, co jsem pověděl já sám. Historie mého léčení zdála by se mi neúplnou, kdybych těchto výňatků z listů nemocných k ní nepřipojil, protože jsou nejlepším potvrzením všeho, co jsem uvedl. Potvrzují moji teorii praxí.

Používati těchto listů jako reklamy — toho rozhodně nepotřebuji. Ale věřím, že opravdová, hluboká víra v sílu a moc Boží, která se z nich na mnoha místech ozývá, bude posílením víry u mnohých, méně věřících lidí, kteří ve svém nedostatku víry zbytečně se mučí a trápí.

Originály těchto listů jsou označeny týmž číslem, jaké provází otištěné výňatky a jsou u mne uloženy. Každý, kdo si toho bude přáti, může přijíti, aby do nich nahlédl blíže a dověděl se více.

 

Zánět srdečních chlopní.

1. Slečna L. A. z J.

— že s pomocí Boží a Vaší jsem uzdravena byla ze zánětu srdečních chlopní, o kterémžto případě ošetřující mne lékař se vyjádřil jako o zázraku — neboť prý ze 100 případů 99 končí smrtí. Přijala jsem dar života s hlubokou vděčností, neboť již tehdy jsem měla duchovní poznání a vím, že dostalo se mi té milosti proto, aby na mně zjeveny byly skutkové Boží. Tehdy i v budoucnu.

Jsem totiž velmi útlé těl. soustavy s defektem. A nemožno doufat, že byste pamatoval se na mne v té spoustě chorých, jež tehdy hledaly u Vás pomoci. Sama stále vzpomínám na kratičkou chvíli zázračné moci Vašich rukou na mém chorém srdci, a pocit závratného štěstí Boží lásky.

 

Vřed na dvanácterníku.

2. Pan J. B. z P.

Před několika měsíci byl jste tak laskav a přijal mne do léčení. Jednalo se o zastaralý případ vředu ve dvanácterníku, který jsem mnoho let marně léčil. Po Vašem léčení bolestivost potrvala tři neděle a pak byl jsem zdráv.

 

Choroba hnisavá v hlavě.

3. Pan B. z K.

— Totiž, choroba hnisavá, trvající 8 let, po Tvém prozařování »Božských paprsků«, kterýmž jsi prostředníkem, a vírou, kterou Jsi u mě objevil, jsem dosáhl k potěšení úplného štěstí a zdraví tolik touženého.

 

Padoucnice.

4. Paní M. V. z P.

Dne 2. ledna 35., jak Jste psal, že Jste ve 14 hod. pracoval na jeho léčení, měl hned po ránu záchvat a pak zvláště odpoledne každou chvíli to s ním škublo, ale k záchvatu nedošlo.

Nyní je od onoho dne klidný a doufám, že nás neštěstí naše, díky Vám, opustí navždy.

 

Bolesti hlavy. Hnisavý zánět slepého střeva.

5. Paní M. Č. z Olomouce.

I. dopis.

Je tomu rok, co jsi laskavě léčil mou hlavu. Bohu díky, bolesti se více neobjevily.

Dnes prosím snažně, pro lásku kterou chováš k lidstvu, pomoz mému dítěti. Dne 7. t. m. byl operován na hnisavý zánět slepého střeva.

II. dopis.

Upřímně Bůh zaplať za Tvou lásku k bližnímu. Ve chvíli, kdy nastalo léčení, klepalo u mne v bytě. Na otázku, co to je, dostalo se mi odpovědi: »Kočí léčí.« Ohlédnu se a bylo 3/4 na deset. Ke svému ohromnému překvapení jsem z Tvého dopisu seznala, že se doba přesně shoduje. Ještě v sobotu dítě ztratilo horečku a díky Bohu je dosud bez horečky, což vzbudilo velký zájem u lékařů. Hnisání ustalo a rána zarůstá. Věřím pevně v Boha, že dítě mé bude úplně zdrávo.

Vážený a milý bratře. Mám příbuzné dva lékaře. Jeden dosud málo znám, ale druhý v kruzích lékařských i ve veřejnosti velmi dobře známý. Je to profesor dr. K. — Ten žasl, že dítě vůbec horečky nemá, bolestí necítí a je úplně klidné. Kdybych mu řekla, co toho příčinou, neuvěřil by mi.

III. dopis.

Tvrdím a to právem, že v první řadě po Bohu musím děkovat Tobě za záchranu mého syna, který byl smrtelně nemocen.

— když ti poslali fotografii, tu v ten den, kdy jsi paní D. léčil, náramně se jí ulehčilo.

 

Záducha.

6. Pan J. Č. z Lužice.

Dne 30. dubna 1929 v 9 hod. 55 minut dělal Jste duchovní léčení na babičku, která měla nemoc, záduchu, silný kašel a dušení, z fotografie v Praze. Tak se Jím zlepšilo, již dušení nemá a kašel se zmírnil, je Jim lepší. Lékař k nim jezdil 3/4 roku, nemohl jim to zlepšit, až od Vašeho duchovního léčení se jim to zlepšilo. Tak Vám Babička děkuje a Pán Bůh vám to zaplať.

 

Cukrovka.

7. Pan Fr. C. z Napajedel.

Obracím se na Vás s velkou prosbou a důvěrou, byste byl tak laskav a mne též vyléčiti ráčil. Byl jsem jedním pánem, kterého jste též vyléčil z cukrovky před 6-ti nedělemi, náležitě poučen o duchovní léčbě, a proto věřím úplně, že nadpřirozenou cestou, totiž pevnou vírou v uzdravení, se má nemoc vyléčí.

 

Ochrnutí.

8. Pí M. D. z H.

— Při té návštěvě byla jsem svědkem, když k Vám přivezli pacienta, který ležel 14 a 1/2 roku a od Vás odcházel uzdraven. Ten obraz mně nevymizí z paměti.

 

Nervová choroba.

9. Pan Jos. B. z M.

— dovoluji si Vám sděliti, že jsem úplně zdráv. Jím všechno a snáším veškeré námahy u pěchoty, kde nyní dlím na zkušené, úplně dobře a věřte, že nejsem k poznání. Kynu zdravím. Děkuji Vám proto znovu a prosím Boha, aby dal Vám zdraví a štěstí.

 

Rakovina.

10. Sl. E. Č. z Brna.

I. Dopis.

Sděluji Vám pro mne velmi radostnou novinu. V sobotu přišel k nám lékař, který byl měsíc na dovolené a maminku vyšetřoval. Řekl mi, že jest překvapen, že rakovina (v levé straně prsou), za měsíc jeho nepřítomnosti se značně zlepšila, není už tak zatvrdlá, je pohyblivější, rád by prý věděl, zda i uzlíčky, které zasahují plíce, jsou menší, ty u žaludku že se poněkud zmenšily. To se ovšem dovíme až při rentgenu. Myslím, že i Vám, velectěný pane, způsobí radost, že Vaše léčení má takový výsledek.

II. dopis.

— děkuji Vám mnohokrát za léčení maminky. Značně se jí ulevilo, je opět při vědomí. Lékař řekl, že rakovina se zmenšila, ale že maminka umírá hladem, hubne hrozně. Rentgenovali ji a řekli, že žaludek jest čist, jest prý to nechutenství, způsobené dlouhým prodléváním v pokoji na posteli, a tak Vás velmi prosím o laskavé sdělení, zda byste mohl přijet do Brna. Po Vaší poslední návštěvě u nás měla maminka po kolik dní velkou chuť k jídlu, a to ještě byla přece rakovina v nejvyšším stupni.

 

Choroba plic, průdušek, zánět vaječníků, nespavost, celková slabost. Krvotok.

11. Paní M. B. z M. N. V.

(Je to žena, která po prvém i druhém porodu těžce stonala s plícemi, průduškami, zánětem vaječníků, trpěla nespavostí, a následkem celkového oslabení nebyla schopna žádné práce. Po mém léčení píše sama):

— na jaře jsem byla u Vás a srdečně Vám děkuji za převrat, jenž se se mnou děje. Zastávám již všechnu domácí práci, sil mně přibývá i spím. Ještě někdy mě pronásledují myšlenky na nemoc, ale už nemají takovou moc. Když jsem byla u lékařky, co mne měla pod dohledem, nechtěla tomu věřit. Plíce že m��m klidné a přibrala jsem 10 kg a nakazovala mně šetřit se, a já jsem to nabrala a přitom jsem dělala nejhorší práce a řekla jsem jí, že jsem byla u Vás a že jste vyléčil ještě jednu její pacientku od nás. Měla tři roky měsíčky a nikdo jí nemohl v tom pomoci a na dálku a za jednou bylo po tom. Teď má jen 4 dni a konec. Říkala, že je na to zvědavá, jestli navždy, je to teď 5. měsíc. —

Když se modlím a mám Vaši podobenku, již jste mi daroval u sebe, vyzařuje jako kdy pálí slunce na sklo.

 

Dtě spolklo háček s ostrým hrotem.

11/2. Táž žena, která pocítila na sobě inky mé léčby, píše o tom, jak ve chvíli pro ni kritické použila s plnou vírou v pomoc mé fotografie.

— v sobotu má dcerka 2 a půl roku star spolkla háček, jenž byl na jednom konci ostrý. Byla jsem s ní v noci u lékaře, ale již to bylo v žaludku. Tu jsem si vzpomněla, že mám Vaši podobenku a zabalenou jsem jí ji uvázala na bříško. A celou noc jsem se modlila o pomoc k Ježíši Kristu. V pondělí ráno šla na stranu a k mé veliké radosti i s tím železným háčkem. Doktor řekl, že to byl zázrak, že jí to tam nezůstalo viset, a tak skoro jí to vyšlo. Věřím, že jen s Vaší pomocí mě vyslyšel Bůh —

 

Zápal plic.

12. Paní H. Č. z N.

— Prosím úpěnlivě a snažně, byste nám s Božím přispěním i tentokráte pomohl a učinil pro mého muže vše, co je Vám možno. I v prvním zápalu plic, který měl můj muž v r. 1928 jsme velkou pomoc Vaši vděčně přijali a přispěla nám k příznivému obratu nemoci.

— Ještě dnes tane mi na mysli, jak již lékaři pochybovali o životě mého manžela, a jak s Vaší pomocí daroval přece milý Bůh jeho uzdravení.

 

Zkřivení páteře a měknutí kostí, srdeční vada.

13. Paní M. C. z H.

— Je to již šestý rok, co jsem s mým malým synkem u Vás byla. Měl zkřivenou páteř a měknutí kostí a od té doby jest na to vyléčen.

I já Vámi byla jsem v tu chvíli léčena na srdeční vadu a cítím se od těch dob zdravá.

 

Nádor, koktavost.

14. Pan A. C. z M.

— Děkujeme za léčení, jež mělo blahodárný účinek zejména u babičky, neboť nádor úplně zmizel a není po něm ani památky. Mezi vojskem zde Jste velmi vážen a oceňován, neboť Jste jednoho vojáka z koktavosti vyléčil, a ten je prý nyní tak rád opět na světě. Všude rozséváte dobro slovy i skutky.

 

Nespavost, oční choroba. Celkové zlepšení tělesné i nervové, vypadávání vlasů.

15. Pan Ing. V. B. z Prahy.

— po první návštěvě u Vás jsem přestal bráti narkotika pro spaní a od té doby spím dobře a usínám většinou rychleji a snadněji.

Po druhé návštěvě jsem se cítil opět klidnějším. Sejmul Jste mi s očí to zvláštní napětí, jež mne tížilo. Neřekl jsem Vám asi, že se mi v posledních letech počaly rozcházeti oči o 8—10°, takže jsem četl většinou s brýlemi. Po té návštěvě u Vás (t. j. 3. ledna) jsem brýle vůbec nepotřeboval, četl jsem a nebyl jsem vůbec unaven. A co zvláštního: v posledních letech mi hodně padaly vlasy. Uvědomuji si teprve nyní, že od toho 3. ledna mi vlasy nepadají. S prof. M., který mne dosti zneklidňoval, jsem mluvil, ale necítil jsem potom žádnou depresi, naopak zvláštní rovnováhu.

Zkrátka mám-li to asi vyjádřiti číselně: 1. návštěva zlepšila mi stav duševní o 30%, 2. návštěva o dalších 40%, ale stále něco chybí do těch 100%.

 

Těžký úraz autem.

16. Pan J. B. z B.

— Jsem otcem děvčátka, které utrpělo těžký úraz autem, a v beznadějném stavu, kdy lékaři ztráceli veškeré naděje v uzdravení, přišla nám do cesty dobrá duše pí B., by nás posílila a zraněnému děcku u Všemohoucího zdraví vyprosila, a ve víře té žádala i Vás za posilu a současnou prosbu k Bohu.

Dnes, kdy děvčátko je tak čilé, že veškeré dary Bohem jí svěřené, opět bez nejmenší újmy se vrací, kde lékaři zůstávají v udivení nad vším, co přímo nazvali Božím zázrakem, nemohu jinak, nežli Vám znovu a znovu děkovati Všemohoucímu Bohu za Jeho dobro, lásku a sílu, kterou nám vrátil pro děcko a do naší rodiny.

 

Bolesti v celém těle.

17. Pí A. B. z L.

— S mým zdravím jest to nyní lepší a doufám, s Vaší milou pomocí, že se uzdravím úplně.

Matinka při svém vysokém stáří mívá časté a všeliké bolesti a dotekem Vaší podobenky a s prosbou o pomoc, jest vždy jí v bolestech uleveno, jak mně sdělila.

 

18. Pan L. B. ze Z.

— Protože se Vám zde v Z. podařilo vyléčiti choroby, které ani lékaři vyléčiti nemohli, jsem pevně přesvědčen, že i tuto moji švagrovou vyléčíte. —

 

 

Šílenství.

19. Pan K. J. z H. K.

— Vážím si Vás jako mého největšího dobrodince, který mi vrátil zdraví a moje syny náležitě pozdravil. Psal mi tyto dny můj zástupce z Buenos Aires, že syn Karel asi za měsíc půjde z ústavu ven a druhý že již vstane, dosud ležel na loži docela netečně. Z toho patrno, že Vaše duchovní léčba byla účinná. Jsem Vám, pane nakladateli, velmi vděčen a mám velkou radost nad svými syny, že ozdravěli. Bůh Vám to odplať.

 

Asthma a srdeční vada.

20. Pan Z. T. z Prahy.

— od druhého Vašeho laskavého prozáření v dubnu t. r. záchvat astm. se více nedostavil. Díky Bohu i Vám. Přímo neuvěřitelně dobře působil Váš zákrok proti silnému tlukotu nad srdcem, který po prozáření úplně zmizel, a zbývá ještě jen nesprávný tep slabého srdce, který, jak věřím, po Vašem zákroku také se napraví.

               

Nervosa, bolesti hlavy.

21. Paní A. S.

— Nervosa zmizela za 1/4 hodiny po obdržení dopisu od Vás. Přestala bolet hlava a zmizel železný svěrák z hlavy, srdce se uklidnilo a znovu vrátil se mi duševní mír.     

 

Duševně chorý, duševně chorá.

22. Paní M. J. z P.

— Posílala jsem Vám asi před rokem fotografii nějakého S. ze Sl., ten byl v blázinci a již je doma zdráv. To neřekli snad ani Vám. Ta sestra pana arciděkana je nyní úplně zdráva, řekl mi to její bratr zde.

               

Rozklad krve a 4 přidavší se k tomu smrtelné nemoce.

23. Pan J. H. z K.

— Učinil jste pro moji rodinu mnoho tím, že jste nám dítě zachránil. Již je mojí zlaté holčičce mnohem lépe.

 

24. Pan K. H. z Prahy.

— Věřím pevně, že máte od Pána svěřeny a v sobě utajeny zázračné léčivé síly a jsem Vám mnohými díky zavázán za uzdravení, když jsem v r. 1928 byl velmi vážně nemocen a moje maminka Vám rovněž odevzdala moji podobiznu, kterou Jste prosvítil Vašimi fluidními paprsky, načež já jsem se uzdravil.

 

Srdeční vada.

25. Paní A. H. z Prahy.

— Děkuji Vám za Vaši podobenku, zachránila mne dvakrát, co mně srdce provádělo.   

 

Cukrovka.

26. Paní L. H. z N.

— Jsem přesvědčena o Vaší velké moci, neb Jste mého muže, který trpěl cukrovkou, též vyléčil. —

 

Záducha (asthma).

27. Pan A. L. z B.

Pomohl Jste mi od mého dlouholetého asthma.

 

Nespavost, hluchoněmota.

28. Paní H. H. z M. N. V.

— Děkuji Vám, že výsledek léčení toho malého kluka mělo jistý výsledek. Nikdy mně před tím nespával ve dne a teď spí ráno i odpoledne. A ten větší, co málo slyší a nemluví, také v dobu, kdy jste je léčil, začal něco vykládati.

 

Opilství.

29. Pí H. z P.

— Nevěřím ani sama sobě, že jsme již kolem 9. hodiny v posteli, a chodí domů sám. V noci spí klidně, dříve skřípal zuby, plival a řval, jako když s někým bojuje. Večer mu povídám, co, ještě ti někdo říká pij, pij. Odpověděl, že ještě někdy, a je mu to asi divné, co se s ním děje.

 

 

 

Mrtvice, srdeční vada.

30. Pí E. H. z K.

— Dovoluji si psáti, že dne 8. I. 34 jste vyléčil mého muže a otce, který byl raněn mrtvicí na levou stranu, též srdečně děkuji za Vaše vyléčení.

 

Šílenství.

31. Pan J. H. z Bratislavy. I. dopis.

 — sděluji Vám zprávu o zdravotním stavu duševním i tělesném mé paní, zaslanou mi z ústavu v O. Zpráva zní:

Tento týden chová se Vaše paní mnohem spořádaněji, sama se stará o svůj zevnějšek, jí též sama a pomáhá v úklidu i jde bez odporu ba někdy se sama hlásí na procházku. Po zranění tehdejším nezůstalo ani stopy.     

 

II. dopis.

Děkuji Vám ze srdce za milé řádky a za provedení léčení. Je to tím pozoruhodnější, poněvadž všichni význační psychiatři považovali moji paní skoro za nevyléčitelnou. Zpráva, kterou jsem obdržel 26. IV. zní ještě lepší, a takto: »Od poslední mé zprávy chová se Vaše paní spořádaně, zaměstnává se domácími pracemi, chodí pravidelně na procházku, a je též duševně čilejší. Jí sama s chutí a spává dobře. Návštěva nyní bude míti pro Vaši paní jistý význam.«

 

Nádor.

32. Paní B. F. z K.

— Dle nálezu lékaře měla jsem tehdy nádor v končině pravého vaječníku a po jediném Vašem léčení se nádor ztratil. Trpím nyní žlučovými kaménky, následkem jichž jsem v červnu musela k témuž lékaři na prohlídku, a ačkoliv oči hodně vykuloval, nádor přece nenašel. Ušetřil Jste mne tím velké operace, mistře, a já Vám za to ze srdce a mnoho děkuji, zaplať Vám to za mne Pán.

 

Cukrovka.

33. Pan Al. C. z Prahy.

— s laskavostí jste mne přijal, a po třetí návštěvě u Vás jsem byl z cukrovky vyléčen.

 

Vole.

34. Paní Ř. G. z K. H.

— Po řadu let jsem stižena vadou — totiž širokým krkem, hledajíc marně lékařskou pomoc. Tu zvláštní náhodou byla jsem jedním spolucestujícím na Vaši pomoc upozorněna, kterou Jste, vážený pane, jeho choti při témže neduhu poskytnul a jí úplně vyléčil.

 

Šílenství.

35. Pí. H. D. z Prahy.

— proto osměluji se Vás prositi, aby Jste se laskavě znovu ujal té mladé dámy, kterou Jste asi před 1 a půl rokem vyléčil z pomatenosti tak dobře, že se cítila úplně zdravou a provdala se. Žel ale, nyní při porodu choroba znovu se projevila. —

 

Opilství.

36. Pí B. D. z P. R.

— ale ten muž — alkoholik, jehož podobenku máte ještě u sebe, s tím je mnohem lépe, jak nám říkala jeho žena. Od té doby, co jej léčíte, nebyl ještě v hostinci, ani se neopil. Výplatu přinesl domů celou. Mají oba velkou radost.

 

Choroba žlučníku.

37. Sl. B. z B.

— Asi 3 dny před Vaším léčením bylo mamince velmi zle, bolesti žlučníku ji týraly a ona velmi trpěla. Čtvrtý a pátý den se mamince ulehčilo, takže mohla na chvilku opustiti lůžko. Následující den 18. V. provedl Jste léčení na dálku a od té doby se mamince daří čím dál lépe. Očividně nabývala sil a vzezření její se zlepšilo tak, že to udivilo její okolí. Dnes maminka vypadá velmi pěkně, má radost, že bolesti ji netýrají a jen stravu řídí podle diety.

 

Slabomyslnost.

38. Pan Vl. H. z P.

A. — Do Vašeho léčení náš chlapeček ničeho nevnímal. Jeho — čistě pudový život probíhal v duchovní temnotě, v podvědomí. Nyní objevil se u něho první záblesk duševního života: dovede utkvíti svým pohledem na obklopující jej předměty a osoby. Jeho duch, který až do nedávna byl nepřítomen a bloudil ve tmě a v dalekém Neznámu — jako kdyby se nyní vrátil na tento svět. Nyní teprve dítě nabylo jasného vědomí. Je to vlastně jakási revoluce v duševním životě dítěte. Vy Jste vlastně postavil našeho Vlaďouška na první stupeň.

 

B. (píše matka téhož dítěte).

— Přijměte můj vřelý dík za Vaše účinkování na zdraví mého dítěte. Dovoluji si Vám sděliti, že můj chlapeček ztratil úplně ten svůj dřívější stále upřený pohled do neznáma. Dívá se hezky přítomně a vidím, že i jeho rozoumek začíná pracovati. Věřím pevně, že brzo začne mluviti. —

Moje sestra, která Vás jistě častěji navštěvuje, píše: »stala jsem se novým člověkem.« Zůstávám i já Vaší dobrotě a obětování se pro lidskou bolest navždy vděčnou dlužnicí.

 

Zánět plicních cév.

39. Rodina K. z P.

— Byla po porodu těžce nemocná a lékaři sami nevěděli o jakou nemoc se jedná. Měla ohromné horečky bez bolestí, až konečně zjistili, že má zánět plicních cév. Po Tvém působení — Bůh ti to odplať — horečky ustaly a byla propuštěna domů. Včera však přivítala mne s pláčem, ležící již znovu. — Zamyslila jsem se, a vroucně několika slovy prosila o pomoc, a v malé chvilce vidím Tebe, ačkoliv jsem na Tebe ani nevzpomněla, jak se nad ní skláníš, léčíš — Mařenka změnila výraz obličeje a jak jsem se na ni zahleděla, Tvoje postava zmizela. Ihned si uvědomím, že to byl pokyn, ptám se jí, má-li fotografii, začnu jí vyprávěti příběhy uzdravení, které Jsi nám sám vyprávěl. Mařce vyskočí slzy naděje a přímo žebrá o Tvou pomoc, já jí to slibuji a mám dojem, že už snad ta upomínka na Tebe byla jí ulehčením. Když pak odcházím, vidím ji klidnější, ovšem stále v horečce s prosbou na rtech. —

 

Bolesti hlavy.

40. Pan MUDr. J. z S.

— bolest hlavy, kterou v poslední době trpěla, přestala.

 

41. Pan J. K. z P.

— mám též vysloviti díky za syna MUDr V. Jeho stav se opět zlepšil, takže se vyrovná úplně onomu, když Jsi naň působil, ku př. vyměšování moče bylo původně na 1000 cm3 — pak, když Jsi přestal působit, skleslo množství na 600 cm3 a nyní je opět na bývalé výši. Syn (medicin doktor) nevychází z údivu a může si hlavu ukroutit, ale přece tento viditelný důkaz zviklal i u něho víru v neomylnost vědy. —

 

Choroba míchy a ochrnutí nervů.

42. Pí H. H. z K.

— Bohu díky se cítím dobře, a zvláště teď po prozáření u Vás je tělo mé někdy tak lehké, že mám pocit přímého zdvižení. Bůh Vám zaplať.

 

Koktavost.

43. Pan E. K. z H.

— od nás byla u Vás paní V. také s horoucí touhou pro chlapce, který jim po dva roky také špatně mluvil, často přišel domu s pláčem, jak se mu hoši smějou ty koktálku, a od té doby to pominulo a on správně mluví.

Máme hošíka, jde mu na pátý rok, a loňského roku se lekl bouřky jak prudce uhodilo a řekl Pánbíček hrozí a od té doby nemůže správně mluvit, některé slovo těžší nemůže vyříct.

Po léčení píše pak otec chlapcův toto:

Nejdříve Vám zasíláme vřelý dík za Vaši námahu, kterak nás to překvapilo, když náš synek minulý týden 25. začal správn�� mluvit, až na to, že některé těžší slovo nemůže hnedle vyříct, a to nás doplňuje touha, že časem se dokonale zlepší.

 

Vole.

44. Paní K. J. z N.

Vzdávám vřelý dík za vyplnění mé prosby k Vám, která se vyplněním Vaší léčby s moj fotografií osvědčila. Dříve, než jsem od Vás dopis obdržela, byla jsem překvapena účinkem mého struma na krku. Laskavě bych Vás prosila, ještě jednou o opakování Vaš léčby na vzdálenost, doufm, že vše zmizí, ačkoliv mně toho moc ji�� nezbylo.

 

 

 

 

Epilepsie.

45. Pan J. K. z Prahy.

— Po návštěvě u Vás se bratrův stav pokud se týká epil. záchvatů změnil, neboť týž měl záchvat a další se dostavil až koncem června, měl tudíž pouze 2 záchvaty do dnešního dne, před návštěvou 2—3 a i 4 týdně.

 

Nevěra.

46. Paní B. K. z Vídně.

— Psala jsem Vám v dubnu, že mn muž odešel za jinou ženou a prosila jsem Vás o pomoc. Vy Jste mně dal radu, kterou jsem splnila a muž se ke mně navrátil. Tak Vám z celého srdce věřím a prosím Vás znovu o pomoc.

 

Nádor v nosohltanu.

47. Pan V. K. ze S.

— měl jsem tu čest poznati Vás osobně a přivésti k Vám tatínka za účelem vyléčení jej hubícího nádoru v nosohltanu. Tatínkovi se velmi od té doby ulevilo, také mnohem lépe vyhlíží.

 

48. Paní C. K. ze S.

— a sděluji, že duchovní Vaše léčení, konané dne — mělo na mně účinek jako když brablenci po mně by lozili a je mi dobře.

 

Nádor.

49. Paní H. K. z N. M.

— Přijměte můj nejsrdečnější dík za provedení duchovního léčení na dálku a dovoluji si Vám sděliti, že potkalo se s dobrým výsledkem, neb jsem dva dny na to byla u lékaře, jenž mne léčí a ten s radostí zjistil, že se nádor menší a měkne.

 

Tlak v hlavě.

50. Pan J. K. z R.

— Když jsem posledně u Vás byl, žádal jsem Vás o léčení, které, jak s radostí Vám mám tu čest oznámiti, přineslo téměř plný úspěch. Nepříjemný tlak, který jsem dříve cítil v hlavě, zmizel jakož i všechny myšlenky na chorobu. Účinek Vašeho léčení jsem na sobě pocítil ihned. Zbytek dne, který jsem v Praze strávil, byl pro mne požitkem, který jsem málokdy poznal. Jindy mne všechno rozčilovalo, byl jsem unaven a pod. Po Vašem léčení stal jsem se jiným člověkem. Všude jsem viděl jen radost a štěstí.

 

Nervové bolesti v nohách.

51. Paní B. K. ze S.

Je tomu rok, co byla jsem poprvé s dceruškou u Vás, a tedy dnes přicházím Vám vděčně poděkovati. — Od poslední únorové návštěvy nervové bolesti v nožkách zvolna se uklidňovaly a utichly takřka nadobro. I kruté mrazy přestála ve zdraví, dík Vám za vše z hloubi duše.

 

Rheumatismus, koktavost.

52. Pan J. K. z Prahy.

— Před krátkým časem obdržel jsem dopis od mé sestry z Podkarpatské Rusi, v němž m. j. píše, že Jste přímo zázračně vyléčil jednoho starce z rheumatismu, dále jistého důstojníka, který koktal a mnoho jiných, a přímo mne prosí, abych Vás s mojí ženou také navštívil.

 

Zánět kolena.

53. Paní M. K. z Prahy.

— byla jsem u Vás v dubnu tento rok s levou nohou, kde jsem trpěla zánětem kolena. Po dlouhém bezúčelném lékařském léčení nic nepomáhalo. Tu jsem se obrátila na Vás, vážený pane, a mohu říci, že rázem ona bolest přestala.

 

Stálé bolení hlavy, duševní deprese.

54. Pan V. K. z P.

Děkuji Vám upřímně za provedené duchovní léčení, které mělo blahý účinek, ježto moje žena, aniž by byla tušila, že léčení provádíte, pocítila ve středu odpoledne značnou úlevu v bolení hlavy a začala přemýšleti o různých věcech, ačkoliv před tím pro duševní depresi neměla pro to smyslu ani chuti. —

Z různých případů jsem seznal, že i Vaše fotografie prozářená silou Lásky, pomáhá nemocným a prosím tudíž o laskavé zaslání této.

 

Choroba nervová.

55. Pan J. K. z M. O.

— moje žena vrátila se od Vás zdráva, beze známek nervové choroby, kterou do té doby trpěla. Poněvadž několik lékařů nemohlo vyléčení docíliti, věřím, že zvláštní léčebnou mocí Jste obdařen.

 

Neuralgie trojklanného nervu.

56. Pan R. K. z Š.

Nemám dost slov, abych dovedl vyjádřiti svůj vděk za Vaši laskavou pomoc mé matce, která třicet roků trpí neuralgií trojklanného nervu, a žádná operace, ani stálé lékařské léčení jí nepomohly. Všichni obracíme se s prosbou k nebesům, aby Všemohoucí žehnal Vám a Vašim milosrdným rukám.

 

Nespavost.

57. Pan J. J. z M.

— Dovoluji si Vám zaslati podobenku s prosbou o léčení na dálku, doporučen byv jedním úředníkem z H., který nedávno u Vás byl a kteréhož jste uzdravil, takže nyní může již spávati celou noc, kdežto po léta nespával.

 

Bolesti a dunění v hlavě.

58. Sl. L. H. z B.

— Vaší fotografií už několikrát pomohla jsem si bezpečně a rychle od bolení hlavy, včera i od dunění v hlavě.

 

Bolest v dolejší části břicha.

— Mamince je o mnoho lépe, bolest v dolejší části břicha ustala při Vaší návštěvě a víc se nevrátila. Ještě den před Vaší návštěvou říkala, že už je s ní konec, nyní je však úplně klidná.

Druhý den:

Maminka už dnes trochu chodila. Děkuji Bohu i Vám.

 

Polypy v nose, sklon k sebevraždě.

59. Paní M. K. z M.

— Podotýkám znovu, že před nosní operací měla jsem od Vás chorobu vyléčenu, ale nyní po operaci se táž vrátila. —

Říkala jsem vždy přátelům, že jen Vy jste mne zachránil před sebevraždou, neboť již žádný obyčejný lékař mně nemohl pomoci.

 

Bolesti žaludku.

60. Pan J. K. z Rouenu (Francie).

— Dovoluji si Vám podati zprávy o ženě mého šéfa. Když Jste ji léčil ve středu, tedy ve čtvrtek měla takové bolesti v žaludku, že byla nucena večer v 9 hod. jíti spát. Avšak vždy s Vaší fotografií. A od toho dne se jí daří velmi dobře a račte přijmouti mým prostřednictvím její upřímné díky.

Co se týká jejího syna, shledala zlepšení, avšak vada nezmizela úplně.

 

Bolestivá menstruace. Pálení v žaludku a zvracení, kašel.

Co se týče mé ženy, pokroky jsou úžasné. Její měsíčky se dostavily, a bolesti nemá vůbec žádné.

Nyní račte poslechnouti zajímavou věc. Moje žena má bratra, který asi od 2 roků trpí stále, v žaludku má pálení, každé ráno mnoho kašle a zvrací. Je tomu 14 dní, byl tak nemocný, že nemohl jíti do práce. Moje žena, přirozeně, když tam přijela, viděla, jak mojí tchýni se daří dobře a můj švakr začal věřit znovu. Moje žena tedy žádala jeho fotografii a vkladla ji mezi Vaší fotografii, kterou Jste jí dal v Praze. V sobotu ráno můj švakr nekašlal ani nevrhl. Můžete si představiti, s jakou rychlostí jsem obdržel o tom zprávu. A nyní mému švakrovi daří se lépe. —

 

61. Paní J. K. z V. P.

K závěru dopisu jsem Vám též povinna velikými díky. Před 4 1/2 rokem měla jsem vážně nemocného hošíka. Měla jsem k němu čtyři lékaře a žádný z nich nedával mi naději na jeho uzdravení. Tehdy ve své zoufalosti odebrala jsem se k Vám o pomoc a Všemohoucí Bůh moji modlitbu vyslyšel.

 

Kostižer.

62. Paní A. K. z H. K.

— I synův kostižer v koleně, jak se zdá, se ztratil, jen noha zůstala vzpřímená, a tu bych ráda, abyste ji vyléčil také.

63. Paní G. N. z T. Sv. M.

— S vďakou k Bohu a Vašej vzácnej modlitbe doznávám, že pri mojom uzdravení stal sa zázrak. Som sice eště, vždy velmi slabá, ale ťažkosti sú za mnou, ako aj postel' som už opustila. —

 

Obrácená děloha a zduření vaječníků, bolesti v žlučníku.

64. Paní K. N. z Ch.

— Děkuji Vám za léčení. Neminulo se výsledkem, jako nikdy před tím, kdykoliv a pro kohokoliv jsem Vás o léčení požádala.

— Již dříve, když žádala jsem o Vaše léčení, vážený pane, jakmile jsem dopis odeslala, jako by již léčení začalo, cítila jsem uvolnění, jako posledně.

 

65. táž.

— Děkuji uctivě za Váš dopis ze dne 25. X. a léčení provedené 24. X. 32 o 14.20 hod., které se neminulo účinkem, třeba nebylo v určenou hodinu. Dovolím si Vám vylíčiti jeho působení. Bylo to asi v době 14.20 hod., kdy zastávala jsem ještě svoje běžné denní práce a najednou cítím, jak do celého těla se rozlévá jakýsi blahý pocit něčeho dosud neznámého. Maně pomyslela jsem, co se to děje? a podívala se na hodiny, ale nebyla ještě stanovená hodina. Pocit jakéhosi uvolnění trval však dále a když pak o třetí hodině jsem soustředila svoje myšlenky na prosbu, probíhalo jakési chvění mým tělem až do 15.20 hod., kdy vyvrcholilo třeba při zavřených očích v oslnivé světlo, které jako blesk prolétlo od hlavy až do obojích končetin a dost. Otevřu oči a vidím na hodinách 15.20.

— Nezáleží na tom, kdy Vaše léčení, které je milostí Boží, se dostaví, to stihne člověka třeba v nejpilnější práci a vykoná svůj úkol. V mém případě je pozoruhodné to, že jsem nevěděla o Vašem působení a přece plně reagovala. Od doby tohoto léčení nepocítila jsem žádné bolesti duševní, ale mám sílu a odvahu s bolesti působícím okolím a prostředím se vyrovnati a jej duchem, který ve mně působí, ovládnouti a činiti neškodným.

Děkuji Vám uctivě a prosím, zachovejte mně i dále Vaši vzácnou přízeň k oslavení Božího jména.

 

Obrácená děloha.

66. táž.

— Vyšetřující lékař s velkým údivem konstatoval změnu na mé děloze, kterou Jste léčil, shledal pouze pravý vaječník ještě trochu zduřelý, prosím ještě jednou o působení. Při vyšetřování mně povídal: »Co jste s tou dělohou dělala, že se stala taková změna?«

 

Rakovina.

67. Paní M. N. z P.

— za pomoc zjednanou Vaším léčením. Sestra F. měla již přes deset roků bolák, který se stále šířil, teď už i oční víčko bylo chycené a strup přes půl nosu do tváře.

Třetí lékař mě řekl rakovina. — Obrátila jsem se k Vám, Bůh a Pán naše prosby vyslyšel, dal Vám sílu a milost; dnes celá šťastná mohu Vám říci, že dny léčení, krvácení i bolesti přestaly, strup se ulamoval a dnes píše, že je sloupnutý a hezky zasychá.

V dalším dopise píše:

Sestra moje má obličej uzdravený.

 

Duševní rozervanost.

68. Paní B. K. z M. B.

Musím Vám sdělit, že v onu sobotu odpoledne, kdy Jste jeho podobenku prozařoval, se jeho duchovní stav (nálada, rozervanost a zoufalství) takřka obratem ruky změnil k dobru.

 

Nádor ve střevech, haemeroidy.

69. Pan Dr V. K. z Prahy.

— Odpusťte, že teprve dnes se dostávám k tomu, abych Vám co nejsrdečněji poděkoval za všechnu námahu, kterou jste věnoval naší mamince v jejím těžkém utrpení. Vaše působení setkalo se však s výsledkem přímo zázračným. Bolestivý nádor ve střevech, který před měsícem měl v průměru 10 cm a hrozil každým okamžikem katastrofálním přerušením zažívacího traktu, zmenšil se, jednak po prozáření fotografie pacientky, jednak po Vaší osobní návštěvě tak, že dnes má velikost asi vlašského ořechu, a žádných obtíží již nepůsobí. Tento fakt zjistil lékař, který od začátku nemoci maminku ošetřuje, a který dříve v souhlasu s našimi největšími lékařskými kapacitami neviděl k odstranění nádoru jiné cesty, než operaci. Ta však slabostí maminčinou byla vyloučena.

Rovněž druhé nesnesitelné utrpení, které mamince působily haemeroidy, asi druhý den po Vaší návštěvě stalo se snesitelným, a dnes si již na žádné bolesti z tohoto důvodu nestěžuje.

Slepota.

70. Pan V. K. z Č. B.- dopis psán slepeckým písmem:

S potěšením Vám mohu psáti, že pozoruji zlepšení. Očekával jsem mylně, že mi v oči padne mnoho jasu, že bude den pro mne oslnivý. Když jsme šli k vám kolem hřbitova do kopce, jevila se mi hřbitovní zeď jako širší bílý, mlhově zamodralý pruh, který nemá náhlého konce tam, kde zeď skutečně končí, který se zvolna ztrácí, rozptyluje jako oblak páry. Na zpáteční cestě mě radostně překvapovaly určitější obrysy předmětů a osob i ona zeď se tyčila již zřetelněji a nebyla již jako světlý na zemi pruh a nerostla klamně.

Ve středu ráno mě potěšilo pohlédnutí na náš byt. Nábytek povystoupl ze své neurčitosti. Hrany ještě přesně nevidím, ale oklamná velikost do mlh se ztrácející je skoro pryč.

Prosím Vás tedy, abychom v léčení pokračovali, a bude-li to vůle Boží, budu viděti.

 

Šílenství.

71. A. L. Lódž.

Co mně profesoři nemohli slíbiti ani za drahé peníze, zbaviti mého bratra stálého slyšení těch hlasů, to učinil Jste Vy v několika minutách úplně zdarma.

 

Choroba vlasů.

72. Paní H. L. z P.

— Vám poděkovati za léčení mých chorých vlasů, které jste mně udělil pomocí prozařování mé fotografie. Vlasy mi již rostou. —

 

Bolesti v celém těle.

73. Paní M. L. z C.

— léčil Jste O. L., 14-ti letého hocha, který byl mučen hroznými bolestmi, ihned po Vašem léčení přestaly.

 

Obtíže dýchací.

74. Pan B. L. z V. L.

— dovoluji si Vám dnes zdvořile poděkovati za Vaši laskavost, se kterou jste mě zbavil mých potíží dýchacích při změně počasí. Zúmyslně jsem Vám dlouho nepsal, abych se přesvědčil, jak dalece jsem zdráv, ale dnes jest zde v horách tak bídné mlhavé počasí, že jsem jindy musel míti vždy ústa otevřená a lapat vzduch, jako ryba vodu. Ty tam jsou obtíže, jen trochu málo cítím ještě tlak u srdce, ale jest to nepatrné.

 

75. Paní B. L. z P.

— Tisíceré díky račte přijmouti za laskavé Vaše léčení a dovoluji si oznámiti, že daří se mi mnohem, mnohem lépe, i moje okolí má radost z té změny, která se se mnou jako zázrakem stala. —

 

76. Pan Fr. L. z B.

Prostě, za posledního Vašeho pobytu v B., kde konal Jste dvě přednášky o posmrtném žití, kde život ten se jeví v astrálu a jednak, Vaší mezi všemi lékaři Vám danou mocí, vyléčil Jste určité osoby z neduživých a zastaralých nemocí, které do omrzelosti ztrpčují život mnohých nešťastníků zde na světě, získal Jste si zde a v rozsáhlém okolí pověst člověka, jenž jest obdařen mocí Nejvyššího léčiti beze všech chemikálií a jedů, neduživé nešťastníky zde na zemi. —

 

Asthma.

77. Pan A. L. z B.

Prosím, přijměte můj upřímný dík za to, že zbavil jste mne včera mého asthma, kterým jsem velkou řadu let těžce trpěl. Děkuji Vám a jsem k Vaším službám a disposici —

 

Nádor.

78. Paní J. L. z Prahy.

S největší radostí dovoluji si sděliti, že mé sestře se vede už mnohem lépe, měla nádor v matce, a prosím Vás snažně ještě o laskavé léčení na dálku, by se uzdravila docela, v což pevně věřím.

 

 

 

Ochrnutí následkem mrtvice.

79. Paní M. M. z K. H.

— Pacient mimo ztráty řeči a neovládání pravé ruky, trpěl též úplnou nemohoucností obou nohou, takže jsme jej k Vám musili donésti. Prozářením Vaší léčebnou silou šel od Vás za naši pomoci sám, stav se zcela dobře na nohy.

80. Manželé M. z K. H.

— Jsme přesvědčeni o Vaí moci již ve dvou případech v naší rodině a věříme, že i nás zařadíte mezi ty mnohé, jimž Jste zachránil životy a vrátil zdraví.

 

Chrlení krve.

81. Pan J. M. z M. O.

Srdečný dík vyslovuji Tobě za pomoc, kterou jsi poskytl působením Tvých věčných sil, neboť se okamžitě nemocné ulevilo. Přestala chrliti krev, dostala chuť na jídlo a lékař konstatoval, že se s n�� stala ohromná změna.

 

 

Bolesti dásní.

82. Paní M. M. z N. V.

— Než jsem dostala Váš vzácný dárek, měla jsem velké bolesti v dásních, až mně oko plakalo.

 Jakmile jsem otevřela obálku, jak když utne, bolest zmizela. Služka se divila, že už nepotřebuji aspirinu, pro který mi běžela.

 

 

Choroba, trvající přes 20 let.

83. Paní Fr. M. z P.

— Máme ve Vás velkou důvěru, poněvadž jste mne za jednu návštěvu pomohl od nemoci, kterou již trpím pes 20 let.

 

Šílenství.

84. Paní L. M. z Prahy.

— Vrátila jsem se z psychiatrické kliniky, kdež jsem prožila hrůzné dny beze spánku a ve strašných rozporech. Věřím, že Vaším blahodárným působením byl pobyt můj tam zkrácen, čímž jsem Vám velkým díkem zavázána.

 

Vole.

85. Paní M. M. ze S.

Laskavě bych Vás prosila, abyste mně pomohl vyléčiti mé struma neboli tlustý krk, který mně při dýchání moc škodí. Mám to již od mládí. Jelikož mé sestře se úplně za dvakrát ztratilo, proto bych Vás prosila, abyste mému přání vyhověl a duchovní léčbu se mnou aspoň třikrát provedl. Jsem již úplně přesvědčena, že mne vyléčíte.

 

Choroba oka.

86. Pan gen. K. M. z P.

— dovoluji si sděliti, že jak choroba oka tak i celkový můj stav se značně zlepšil, za čež jsem neskonale vděčen Vašemu duchovnímu léčení.

 

Srdeční vada, jaterní choroba.

87. Pan J. M. z M. O.

— byl jsem s chotí u Vás, já se srdeční vadou a moje choť s jaterní chorobou. Po Vašem skutečně zázračném léčení jsme Vás oba opustili jako znovuzrození. Já však před 14 dny dostal silný katar průdušek s křečovitým kašlem, který zajisté srdce velmi namáhá, a cítím opět se srdcem potíže, ovšem však daleko ne takové, jako před Vaším léčením.

— Moje choť cítí se nyní úplně zdravou.

 

88. Paní A. M. z Prahy.

— Vy Jste mně s pomocí Nejvyššího z mé převelké bolesti pomohl, z té trapné nemoci uzdravil, nenacházím dosti slov Vám za to poděkovat a proto můj nejvřelejší dík shrnuji v ta slova »zaplať Vám to Pán Bůh na stokrát.«

 

Nervové bolesti.

89. Pan R. M. z N.

Mé bolesti se sice po Vašem odchodu znovu dostavily, ale mnohem slabší a příští den zmizely úplně. Od té doby ještě několikráte se mi dostavily slabé bolesti nervů, ale za krátko přešly a nyní mám už několik dnů docela pokoj. Neužíval jsem utišující prostředky a těším se z toho, že Vaším působením jsem se zbavil zla, které mě po řadu roků trápilo, a na které lékaři nenalezli medicinu.

Choroba míchy, opilství.

90. Paní M. M. z P.

Cítím se povinna poděkovati Vám za částečné zlepšení nemoci mého syna, s kterým jsem u Vás byla na nemoc míchovou, neboli jak lékaři říkají atrofii svalovou. Po celou zimu nemohl choditi jen po pokoji, kdežto nyní chodí stále venku, ovšem ne snad dobře, ale přece jen lepší.

Zároveň jsem přešťastná, že po Vašem léčení hned se stal z něho velice hodný a zbožný hoch a nyní jest tak šťastný a spokojený jako nikdy před tím. Byl dříve tak nešťastný, že se z toho až opíjel, nemohl si od toho pomoci, ale od toho času, jak byl u Vás, více toho neučinil a jak je rád.

 

 

Asthma.

91. Pan A. L. z B.

Děkuji Vám za tolik dobra, že nenalézám slov a přijměte proto alespoň mé sdělení, že jsem nejen asthmu úplně ztratil, nýbrž stal jsem se opět práce schopným a raduji se ze života, což dříve nebylo.

 

Pooperační bolesti.

92. Paní J. N. z. Prahy.

— navštívila mne jedna slečna židovka, která ještě dlouho po operaci měla stále veliké bolesti. Letos byla u Vás a od té doby bolesti jí úplně přestaly a řekla mi, že do smrti bude Vám neskonale vděčná. Modlí prý se stále k našemu Bohu a řekla mi, má od té doby takovou silnou víru a je šťastna.

 

Plicní choroba.

93. Pan J. N. z P.

— byl jsem Vámi vyléčen z plicní choroby a celkově osvěžen, začež Vám zůstanu stále velikými díky zavázán.

 

Rheuma.

94. Pan J. N. z V.

—jakou milost a dobrodiní jste proukázal, že jste moji dceru, která trpěla revma, hroznými bolestmi, tak zkrátka Božskou mocí Vám propůjčenou, ji uzdravil, takže je úplně zdráva.

 

Ochrnutí.

95. Pan Ing. V. O. z P.

Matka mluvila v létě s jednou dámou, která nemohla choditi, jen ležela, a Vy Jste ji uzdravil, takže nyní je šťastna ze života.

 

 

Bolení hlavy, závrať.

96. Paní A. P. z L.

— Vloni byla jsem u Vás návštěvou, neb mě bolela mnoho hlava a měla jsem často závrať, od té doby jsem se cítila uzdravena, začež Vám moje srdečné díky. —

 

 

Ovládnutí.

97. Pan R. P. z P.

— informoval mne o Vás a doporučil Vaše léčení. Vypravoval mi případ o jeho synovi, že byl pod vlivem jisté osoby, která ho chtěla zničit, a že jste mu pomohl a od té doby je synek zdráv. —

 

Písařská křeč.

98. Pan Em. P. z Prahy.

— bych Vám poděkoval za velkou laskavost a úlevu, kterou jste mi prokázal vyléčením mé ruky ze zastaralé písařské křeči.

 

 

Neuralgie trojklanného nervu.

99. Paní B. P. L. z P.

— Pokládám sobě za velikou povinnost poděkovati Vám co nejuctivěji, neb jedině Vám vážený pane za vyléčení mojí hrozné choroby mohu děkovati. Trpěla jsem totiž 5 roků hroznými bolestmi neuralgií trojklanného nervu v obličeji, takže jsem byla blízka zoufalství, marně jsem se léčila radiem v nemocnici rentgenovým ozařováním, prášků drahých jsem snědla velké množství, nic nepomáhalo.

Bedlivě jsem si přečetla Vaši knížku (Přednášky) a připravovala se, popudem mužovým, že Vás snažně poprosím, by Jste mě též jako nemocnou přijal, ale velikou Vírou ve Vás, vážený pane a jako dobrá katolička ve Víru našeho Pána, Ježíše Krista, řídíc se Vaším pokynem v léčení sama doma, učinila jsem tak a Bohu díky jsem od oné doby úplně zdráva.

 

Rheumatismus.

100. Paní J. P. z Prahy.

— Přicházím s vroucími díky za moje uzdravení. Bůh milý žehnej Vám, kterémuž dal tak vzácný dar, že je Vám možno ve jménu Pána, Ježíše Krista poskytnout pomoc trpícím. Jsem šťastna, že se i nade mnou náš Spasitel slitoval a Vaším působením můj reumatismus odejmul.

 

Ochrnutí obou nohou.

101. Paní M. O. z O.

V neděli navštívila jsem svoji sestru pí V. v K., kterou s takovým úspěchem léčíte. Daří se jí dobře.

 

 

Mozková embolie, zánět srdeční chlopně.

102. Paní J. S. z H. K.

— jest mi velkým potěšením, že mohu Vám oznámiti takřka úplné uzdravení mého synka. Ve dnech, kdy Jste prvně začal působiti, byla jsem s ním právě v nemocnici, a v tyto dny se jeho stav do té míry zlepšil, že primář nemocnice propustil jej do domácího ošetřování. Převozem z nemocnice nastalo patrně přerušení působení vysílaných paprsků a doma nastala krise horší prvé. Podle úsudku lékařů jednalo se pak o krajně nebezpečný stav embolie mozkové související se zánětem chlopně srdeční.

Mezitím přišel od Vás dopis, v kterém Jste oznamoval dny Vašeho působení a zároveň došla Vaše podobenka. Tu přiložili jsme chlapci na choré srdce, střídavě též na hlavu, a skoro v zápětí bylo pozorovati značné zlepšení. Záchvaty ztrácely na intensitě, až úplně přestaly. Vaše další druhé působení mělo pak za následek úplné vyléčení choroby. Hoch žádal o potravu a byl jako vyměněn. Přes to, že lékaři docházeli, bylo zřejmo, že naše veliká víra a Vaše působení byly zde rozhodující. Bylo nám všem zřejmo, že zde působila síla vyšší — síla Božská. Bůh vyslyšel prosby Vaše a vykonal zde velký zázrak.

 

 

Duševní skleslost následkem vnitřní choroby.

103. Pan A. S. z Grafenberku.

— S velikou radostí Vám sděluji, že se mně Bohu díky dobře daří a že zvláště můj duševní stav se silně zlepšil. Žiji jako na jiném světě a jsem Vám povinován velikým díkem.

 

104. Pan J. Š. z K. H.

— Duchovní léčení, které Jste dobrotivě u mne předsevzal, mělo velmi krásný výsledek, neboť ihned, již na cestě zpět cítil jsem se jako znovuzrozený. Můj tělesný stav v krátce se do té míry zlepšil, že to bylo konstatováno kde kým, s nímž jsem do styku přišel, a kdo mne dříve znal. Také váha mne o tom zpravovala, neboť v několika týdnech ukazovala o celých 6 kilo více.

 

Nervová choroba, duševní rozháranost a neklid.

105. Paní M. M. z Ch.

Předně vděčím Vám srdečně za duševní podporu v utrpení mého muže, která byla v září tak silná, že chvála Pánu byla tak vydatná, že přes to, jak v tu dobu byl jeho stav kritický, do dnešní doby od Vaší duchovní léčby se cítí silnější a zdravý. Sám Bůh buď Vaším odplatitelem a chraň nás v budoucnosti od zlého ovládnutí.

Naše slečna účetní našla po Vašem duchovním léčení posilu a zdraví asi před pěti lety.

 

Rakovina v obličeji.

106. Pan J. L. z P. (německý dopis zde v překladu).

Vy, vážený pane Kočí, vyléčil Jste úplně moji paní z rakovinného onemocnění v obličeji.

 

 

Nádor.

107. Paní A. V. z J. H.

Paní lékařka z nemocnice, která pí Ch. tam ošetřovala, s úžasem mne poslouchala, když jsem jí vypravovala, jak Jste shledal u pí Ch. nádor a řekla, že už to správné udání místa a rozvětvení nádoru, které Jste udal, že je úžasné. Řekla jsem jí, že já sama nenašla jsem to tvrdé místo tehdy, jak Jste ten nádor vyléčil, že pevně věřím, že je nádor pryč.

Bolesti nohou a obtížná chůze.

Vypravovala jsem též můj sen i všecko, co sama na sobě shledávám, jak jen Vaše přítomnost zde na mne působila i jak dnes běhám bez únavy a nohy že mne vůbec nebolí.

Řekla mně, že se pamatuje, jak jsem loni špatně chodila s holí za pí Ch. do nemocnice.

 

Otrava krve. Měla mu býti amputována noha.

108. Paní L. z P.

Především Vám srdečně a vroucně děkuji za vydatnou pomoc, kterou Jste poskytl mému synáčkovi v jeho těžké nemoci. Jest mu již mnohem lépe, díky Bohu.

 

Zápal okostice. Mijom nádor.

109. Paní M. Š. z P.

Já tehdy trpěla zápalem okostice a prosila jsem Vás o žehnání, které Jste laskavě ráčil provésti a které, díky Bohu i Vám, za 3 hodiny bylo úplně pryč.

Jelikož lékaři říkali, že mám uvnitř života mijom — nádor, zažehnal Jste též, Bohu díky, nádor přestal růst, snad se i zmenšil a já až do dnešní doby necítila žádné obtíže.

 

Padoucnice.

110. Paní K. P. z H. K.

Po Vašem drahém duchovním zažehnání opravdu již se záchvaty nedostavily.

 

111. Paní A. V. z J. H.

Dověděla jsem se o Vaší duchovní léčbě od pí M. z M., kterou Jste, vážený pane, z její nevyléčitelné choroby zázračně uzdravil. Vřele mne doporučovala, ať se s důvěrou k Vám obrátím.

 

Záducha.

112. Pan V. K. z B.

Tímto Vám musím sděliti, že moje máti byla nemocná. Měla totiž záduchu. Tak sestra vzala máti a šli k Vám. Tak sedli do elektrické dráhy a jeli. Pak museli vystoupit a jíti pěšky; to bylo těžké, ale přeci šly. Máti nemohla dojíti, sotva popadala dech, sestra ji těšila, že už to není daleko. Máti se s tím smířila a šťastně k Vám došli.

Vy jste ji pane Kočí prozářil a máti cítila z prstů teplo a tak vše bylo hotovo. Ale když vyšly od Vás, bylo to opravdu překvapující. Ale teď to byl opak. Máti musela pobízeti sestru, aby rychleji šla. Tak máti potom přijela domů a vše jako synovi vyprávěla. Já byl přímo dojat, že něco podobného může ekzistovati. Že víra a láska může člověka vyléčit.

 

Choroba průdušek, ovládnutí.

113. Pan A. K. z B.

Asi před rokem jsme u Vás byli a moje manželka trpěla na průdušky. Dle Vaší diagnosy byla ovládnutá cizím astrálem, čehož jste jí pomocí Boží zbavil, zacož jsme Vám velice vděčni.

 

 

Těžká žaludeční choroba (snad vředy).

114. Pan K. M. z O.

Bude tomu právě 8 roků, 18. prosince 1926, kdy Jste, vzácný příteli, prostřednictvím Vaší velké lásky Boží působil tak mocně k tomu, že jsem ze své těžké choroby žaludečních potíží úspěšně v zápětí Vašeho laskavého působení byl úplně vyléčen a cítím se podnes, až na nepatrné potíže revmatické docela svěží ještě při svých 61 letech.

 

 

Nervová choroba až zádumčivost.

115. Paní Ch. Š. z B.

Ani nevím, jak mohu Vám poděkovati za Vaše blahodárné léčení. Vidím, že jest mi o moc lépe, jsem klidnější a doufám, že moje zdraví úplně se navrátí, za co jenom Vám mohu děkovati.

 

Choromyslná.

116. Paní K. K. v T. S. M.

Veľká vďaka za Vaši námahu, ktorú ste ráčil vykonat' před 2 mesiacmy (novembru 34). Moja dcera bola v ústave choromyslných v Trenčíne a prepustili ju zdravú a bola doma od 20/XII 34.

 

Zoufalství a hrůza.

117. Pan H. M. z O.

Především přijměte mé hluboce cítěné a nelíčené díky jednak za účinné Vaše blahořečení celé mé rodině ze dne 10. ledna 1935, jednak za obě Vaše podobizny, které stále chovám s obrázky své rodiny dohromady.

Účinek u mé manželky, která propadla zoufalství a hrůze a jinak je celá rodina, až na dcerušku Marii, jež je internována v ústavu choromyslných ve Šternberku, v úplné rovnováze.

 

 

Šílenství.

Dceruška Marie, které podobiznu opět přikládám, zotavila se do té míry, že nabyla jakéhosi klidu.

 

Srdeční vada, katarh průdušek, bolesti hlavy.

118. Pan ing. J. D. z Ž.

Svého času zbavil jste mne Vaší »Duchovní léčbou« srdeční vady, katharu průdušek a bolestí hlavy, za což Vám velmi vděčím.

 

Mrtvice.

119. Paní A. M. z B. p. H.

Nejdříve Vám mnohokráte děkuji, za první léčení mého muže. Jelikož pevně věřím, že jste mu z toho nejhoršího pomohl, dostal se po třech mscích z nemocnice domů.

 

Duševní choroba, slabomyslnost.

120. Pan F. V. z B.

Jistě si i Vy snad vzpomenete na Váš pobyt v Berehově na Podkarp. Rusi, kde jsem Vás poprosil o Vaše účinné působení na svého, duševně chorého synka O. V., narozeného 25./XII. 1925. — Mohu Vám dnes i k Vaší radosti sděliti, že synek učinil značné pokroky v chápavosti; učí se dnes číst i psát a věřím, že se jeho stav úplně změní.

 

 

Bolesti hlavy a deprese duševní.

121. Sl. L. ��. z P.

Promiňte mi, prosím laskavě, že dovoluji si Vám psáti, ba věřte mi, že nejraději bych přišla osobně poděkovat se Vám za tolik dobra, jež Jste mi prokázal.

Od oné doby, kdy směla jsem Vás navštívit, daří se mi díky Bohu dobře. Bolesti hlavy úplně zmizely, ač dříve jsem trpěla až k zoufalství. Rovněž můj duševní stav je lepší, dovedu snadněji vyrovnávat svoje deprese. —

 

Těžká duševní choroba a zoufalství.

122. Pan F. V. z T.

Bylo to již třikráte, kdy jednal jsem s Vámi ohledně tch přednášek, 2.) v těžké chorobě svojí sestřičky, dnes díky Bohu a díky Vám již uzdravené.

 

Tuberkulosa. Srdeční vada.

123. Paní M. N. v U.

Musím Vám sděliti, že od prvního dne Vašeho šťastného léčení, pozorovala jsem na synu J. veliké ulehčení. Před tím velmi málo jedl a vše zvrátil. Během léčení jídlo se zlepšilo, přestalo zvracení a pocení po těle.

Také na chvíli již vstane s postele a sedne si ke stolu. Kašel není již tak urputný a bolestivý, jest mnohem slabší a měkčí.

Věřím pevně ve Vaši Božskou moc, vždyť i já jsem Vaším duchovním léčením uzdravena z těžké srdeční vady. Též máme doklad uzdravení mého bratrance Fr. Š.

 

 

Podráždění obou stran pohrudnice. Chřipka. Úporné bolesti hlavy a podrážděnost, otevřená rána.

124. Paní A. D. z H. K.

Musím Vám s radostí oznámiti, že se léčba s velkým úspěchem osvědčila. Loni jsem dostala podráždění obou stran pohrudnice, letos se mi to znovu vracelo, co jsem přijela od Vás, vůbec jsem žádné bolesti nepocítila.

Tyto dny jsem přečkala chřipku, která do týdne přešla, ač mi to vždy trvá dva měsíce i déle. To vše jen mohu děkovati Bohu a Vaší léčbě.

Hlavu mám též o mnoho lepší, podrážděnost mi zmizela, bolesti též, ač jsem zakusila velkých bolestí, že jsem někdy myslela, že snad musím zešíleti.

Rána je o mnoho lepší, též díky Bohu.

Dráždění mozkových blan k zánětu, tuberkulosa mozku.

125. Paní A. Š. z D.

Drahý pane Kočí, náš dobrodinče, sděluji Vám, že ten zázrak, o který jsme prosili, stal se. Vnouček J. L. z B. jest uzdraven, bez následků. Tak zní lékařský nález na klinice v B.

Asi před 6 týdny psala jsem Vám z B. a prosila Vás o léčení jmenovaného. Ležel na dětské klinice.

Tehdejší lékařský nález zněl: Dráždění mozkových blan k zánětu — tuberkulosa mozku. Pomoc žádná, naděje žádná, do 6 týdnů hoch zemře, není pro něj záchrany. A dali hocha do domácího ošetřování rodičům.

Psala jsem Vám tehdy a přiložila podobenku s prosbou o léčení. Nejvyšší vyslyšel Vaše i naše prosby a hoch je uzdraven — bez následků, což je při této nemoci velmi vzácný případ, jak doslovně řekl pan profesor dětské kliniky.

 

Cukrovka.

Jest to druhý případ v naší rodině, který jste vyléčil. Mně cukrovku, vnoučkovi tuberkulosu mozku, díky Nejvyššímu. Dva případy, které věda lékařská nevyléčí.

 

126. Matka toho dítěte, pí Z. L. z B. píše:

Děkujeme Vám mnohokráte za léčení našeho syna Ivouše. Je zdráv a vyléčen úplně bez následku.

 

Otok života, nespavost pro bolesti.

127. Paní E. T. z B.

Promiňte mně, prosím, že teprve dnes Vám co nejsrdečněji děkuji za Vaši vzácnou ochotu v léčení pí N. Její uzdravení bylo dle výroků lékařů beznadějné. Po Vašem léčení na dálku, dostavil se nejprve klidný, bezbolestný spánek, později chuť k jídlu. Dnes otok života téměř úplně zmizel, dotyčná chodí už po domě a obstarává si domácnost.

 

Duševní zoufalství.

128. Paní K. K. z P.

Před 8 lety trpěla jsem nesmírně duševně, byla jsem blízka zoufalství nad utrpením.

V této bolesti jsem se obrátila k Vám o radu a Vy Jste mi tak zázračně pomohl, mne uzdravil a sice skrze moji fotografii, kterou dodnes, jako posvátnou relikvii chovám s Vaším dopisem.

Až dovolí to čas, dovolím si Vám sděliti, jak zázračně na mne účinkovalo Vaše léčení prostřednictvím mojí fotografie. Pak se mne již žádná bolest nedotkla.

 

Záducha.

129. Pan J. L. z L.

Dověděl jsem se od svého známého pana H. z S., že Jste pomohl mnoha lidem, že se vůbec zbavili záduchy.

 

Růže.

130. Paní J. Ch. z P.

Chci Vám vypsati, jak s hlediska lékařů se nemoc již zlepšila a mohl byste pak příklad náš také připojit k svým ostatním, 20. února 35. se rozstonala na růži moje maminka. V pátek byly horečky 40.2, tedy na její staří (62 r.) již veliké a lékař upozornil na hrozné nebezpečí. A moje tetička pí L. šla k Vám dopoledne (s fotografií) a hned odpol. bylo to lepší a odvezli maminku do nemocnice. —

Vy Jste provedl na ní zákrok odpol. 5. 3., to dopoledne ještě naposledy mamince ruku řezali a když 7. a 8. března dělali převaz, byli páni Doktoři nadšeni ránou na ruce, jaké dělá pokroky, že již za týden nehnisá, dostává nové buňky, to prý jindy bývá také až za »6 týdnů«, co jindy prý se s tím natrápí. —

Dnes jsem vzala talisman, Vaši novou fotografii a zimnice, která dříve trvala mamince 1 hod., dnes byla pouze 20 minut a neoslabila tak maminku. Děkuji Vám zatím vroucně. —

Ošetřující sestra řekla, že je to první pacient, kterému se to tak rychle hojí.

 

Táž pí 11.3. 35.

Děkujeme Vám náš dobrodinče, za dnešní zázrak. Lékaři na obrátku dnes v pondělí dopol. upustili od drenážování rány a přiložili na ni pouze mast, takže nic maminku nebolelo. Včera ještě říkali, že asi týden to musí ještě čistit, že se to nikdy brzo nehojívá. I dnes řekli, že je to sázka do loterie, protože to nechápou.

 

 

Ovládnutí a duševní choroba.

131. Pan S. R. z P. L.

— Velice jste nás potěšil, že jste se ujal tak obtížného případu, a ke všemu překvapení sděluji Vám, že Vaše léčba jeví na těle i duši nemocné v tak krátké době známky jejího původního stavu. Barva obličeje přichází do normálního stavu (dříve bývala bílá jako mramor), její oči se již neupírají do země a neskrývá se, když někdo cizí vstoupí do jejího pokoje.

Po vyléčení vše zařídím, aby oficielní věda, která dosud odmítá vše, co se jí zdá zníti trochu podivné, dostala o jeden důkaz více, poněvadž jest již oněch dnů na mále, kdy celý svět úpící v poutech nepravdy a nepřirozených učení, musí se dostaviti ukončení, které mnohého nepřipraveného poděsí na smrt.

 

Duševní choroba.

132. Paní M. R. z F. L.

Před časem byl jste tak dobrý a léčil jste naši dcerušku a její duševní choroba se Vaším duchovním léčením značně zlepšila. —

 

Choroba vaječníků.

133. Paní M. S. ze S.

Již jednou jsem se přesvědčila o Vaší moci, jež uzdraví i nejtěžší nemoc.

Byly to tak strašné bolesti, že jsem na sebe ze zoufalství volala smrt. V té době přišla k nám jedna paní a vyprávěla nám o Vaší moci a síle uzdraviti každou nemoc. Hned jsem se dala fotografovati a hned jsme Vám psali prosbu, abyste mě, jestli je to vůle Boží, uzdravil. Vy jste mně hned odepsal, že jste léčení prováděl 8. v 11 hodin dopoledne. A ejhle, stal se zázrak, bolesti mě ponenáhlu přestávaly, a za tři dny jsem už ani nevěděla, že jsem tolik zkoušela.

 

Opilství.

134. Paní M. S. z M. 0.

Přijměte můj nejsrdečnější dík za Vaše duchovní léčení mého manžela. Trnula jsem strachem, zda jeho počínání a odpor k pití a flámům se nedostaví. Měla jsem pevnou důvěru a nyní Vám potvrzuji pravdu, že jest jistě vyléčen. Již 3 týdny, když měl schůzi, nepřišel opilý, ba ani nebyl cítit pivem, a jiné dny přijde vždy večer domů. Dovedete si představit, jaké jste nám vrátil štěstí do naší rodiny? —

 

Ochrnutí nohou.

135. Pan Ch. S. z J.

— Děkuji Vám za Vaše duchovní léčení, po kterémž jsem pojednou samostatně mohl z našeho domu vyjíti a po schodech sestoupiti k mému, před domem se nalézajícímu vozu, což jsem též radostně sdělil panu K., který mně vysvětloval, že se nalézám pod Vaším působením. Byl jsem v tak radostné náladě, neboť dříve mne musela manželka s pomocí snášeti dolů k vozu sedícího na židli, nebo za lepších dnů mně pomáhat při sundání nohou se stupínku k druhému.

 

136. Pan A. S. z O.

— zvláště když mne krátce na to Vaše milá podobenka vyléčila z mnohých menších ochuravění, a i moje drahá matinka Vám vřele děkuje za pokroky v jejím zdravotním stavu. —

 

Ovládnutí.

137. Paní B. Š.

Jak Vám poděkovati dobrý, šlechetný pane za to velké dobro, které Jste svým léčením prokázal mně a hlavně mému synovi (pomocí fotografie). Užasla jsem a radostně překvapena byla jsem při svém návratu domů nad jeho duševní změnou. Jeho drsná povaha se úplně změnila. Je to až dojemné, jak jeho hlas z hrubého stal se laskavým, prchlivé, nevlídné chování se stalo přívětivým, zdvořilým. Je zcela změněn. A to vše díky Vaší prosbě u Všemohoucího. Jak Vám musím být a skutečně jsem, vážený dobrodinče, vděčnou! Mé nejvřelejší díky.

 

Srdeční vada.

138. Paní M. Š. z J.

— byla jsem u lékaře, a on mi řekl, že srdce mám úplně zdravé. Jistě pochopíte, jakou mám z toho radost. A dosáhla jsem toho jedině Vaším prostřednictvím.

 

 

Bolesti a ochromení nohy.

139. Pan F. Š. z Ch.

— Děkuji Vám co nejsrdečněji za Vaši krásnou námahu s léčením mého bratra na dálku.

Asi v tu dobu, kdy Jste léčil a potom asi tři dny pociťoval bratr v nemocné noze svědění, které končilo vyražením množství pupínků, které za nějakou dobu praskly a vyšla materie. Nyní dostavuje se ponenáhlu do nohy cit—

Hluchota a ovládnutí.

140. Paní Ž. Š. z Č. T.

— Vzdávám Vám tisíceré díky ve své duši za Vaši službu v lásce Ježíše Krista a sděluji Vám, že onoho dne, kdy Jste provedl léčení na dálku použitím mé fotografie, bylo mně moc krásně, ach tak lehko, měla jsem pro všecko tak jasný smysl, že to nelze ani vyslovit. Sluch však mým uším nepřišel, ale té noci měla jsem zkoušku slyšení — nemohla jsem se tím dojmem ani pohnout — jak krásně jsem slyšela cvakat hodiny. Bylo mně, jako by se ke mně snesl Ježíš Kristus ve své veliké lásce a milosti.

— Jest mně již alespoň natolik lépe, že se mně nedělá špatně a nemusím místo práce lehnout.

 

Choromyslnost.

141. Slečna M. Š. z P.

— Vyslovuji Vám tímto vřelé díky za návštěvu, kterou Jste mne poctil. Vaše slova útěchy jsou mi velkou útěchou.

Od té doby, co Jste mne navštívil a ozářil, jest mi stále lépe. Tělesně jsem stále statnější a mám výbornou chuť k jídlu i k práci. Celé noci tvrdě spím. Podnikám již i delší výlety do přírody. Od onanie se zdržuji již 12 neděl a dala jsem jí úplný výhost. Slíbila jsem Pánu, nikdy již tím způsobem neklesnouti. Jedině ve snu mne to někdy obtěžuje, avšak za to nemohu. Je to ještě setrvačnost od dřívějška. —

 

Žaludeční vřed.

142. Pan B. Š. z K.

Přijmi touto cestou můj nejupřímnější dík za moje uzdravení Tebou, z nevyléčitelného žaludečního vředu, kterým jsem tolik trpěl 9 roků. Dík Tvojí účinné pomoci i Ježíši Kristu, jsem od 2. října m. r. úplně zdráv, jím vše, sladké i kyselé, i nejtučnější maso. Vřed třetí noc, 6. října, ze mne, Tebou spálen, ven vyšel, a já od té doby přibyl na váze o 7 kg, takže mne opět těší život.

 

Ochrnutí nohou, oteklý život, zduřelá játra, srdeční vada.

143. Paní Fr. Š. z O.

— Měla jsem nohy jako kus dřeva, život velký jako soudek, zduřelá játra, též nemocné srdce. Žádný lékař už mi nemohl pomoci, ba řekli mi přímo, že je to nemoc nevyhojitelná.

Pak jsem se dověděla, o Vás a Vy jste na mně léčbu vykonal, poněvadž když jste mi psal, hned moje nohy, které byly ustavičně studené, počaly mně hřáti. A snad Bůh, v kterého pevně věřím, vnukl to lékaři, který mě operoval. Po výsledku prohlásil, že je to zázrak, že takovou pacientku ještě neměl. Věřím v Boha a v Ježíše, věřím, že i Vy, drahý pane, jste mne s pomocí Ježíše Krista uzdravil.

 

Mrtvice.

144. Sl. M. T. z Č.

Spěchám, abych Vám sdělila radostnou zprávu, že totiž Vaše léčení mělo výsledek. Vzpomenete-lisi ještě, říkala jsem Vám, že matinka měla v posledních dnech opět slabší záchvat mrtvice a od té doby se klonila na pravou stranu. To se dnes dopoledne po Vašem léčení úplně vyrovnalo. Nemám vůbec slov díků a nedovedete si představit, jak jsem rozradostněna a jak nesmírně jsem Vám vděčná.

 

Ovládnutí.

145. Pan A. U. ze S.

můj upřímný dík a zaplať vám Pán Bůh za vyléčení mé dcery

 

Choromyslný.

146. Paní A. V. z V.

Nejsrdečnější díky vzdávám za Vaše duchovní léčení mého muže dle fotografie na takovou vzdálenost. Působilo dobře, neb jsem od Vás obdržela dopis 5. května a od muže 6. května, a to za tu dobu čtyř neděl první (dopis). Tak jsem potěšena a doufám v Pána, že se mně za krátký čas vrátí domů zcela zdráv.

 

 

 

Bolesti v nohách a jich ochrnutí.

147. Pan S. V. z K.

Dovoluji si Vám podati zprávu o stavu své ženy, které jste dobrotivě dva dny 17. a 18. t. m. věnoval. Sedm měsíců trápena byla bolestmi, v sobotu 17. večer posledně hlasitě bědovala, ale od neděle 18. t. m. bolesti přestaly a zatvrdlina pravého lýtka změkla. Hodně v posteli nohama cvičívá, aby jí svaly sílily. V úterý, 27. k velké naší radosti podařilo se jí pravou nohu skrčiti. V pátek dopoledne určitě a snad i v pondělí večer cítila zvláštní teplo, snad Vaše ozařování na dálku.

Tanec sv. Víta.

148. Pan R. V. z B.

Byl jste tak velmi laskav, že vzal jste pod své dobrodárné ruce příbuznou mou a uzdravil ji ze záchvatů »tance sv. Víta«.

 

Obtíže srdeční, duševní deprese.

149. tž. — Prozářil jste mi prsa a vskutku mohu konstatovati, že od těch dob deprese duševní a tísně při srdci ustoupily. Jsem Vám za to velice vděčen a mnohokráte děkuji. —

 

Otylost, pupečn prtrž.

150. Paní M. W. z O.

ctila jsem (to jest ve chvíli mého léčení) veliké chvění a otásán celého těla a od té doby vždy denně v tu dobu obracím se s vrouc modlitbou k Bohu za uzdravení, takže cítím velkou úlevu při své těžké chorobě a otylosti a pupeční průtrže. Vaší ct. fotografii mám stále při sobě, a jakmile ji vezmu do rukou, mám jako elektriku a chvění, takže je mi hojivým balsámem v mém utrpení. U víře v Boha doufám v plné uzdravení.

 

Padoucnice.

151. Pan A. Ž. z V. B.

V roce 1927 zaslal jsem Vám fotografii dívky M. M., stížené záchvaty padoucnice. Vaším blahodárným léčením pomocí tehdejší fotografie, byla zbavena tato spořádaná dívka nešťastné choroby. —

 

152. Paní M. K. z R.

Srdečné díky za vzácné, milé přispění pro uzdravení mé máti, která byla tak těžce nemocná po tři a půl měsíce, že bylo bolestno pohlédnout na ní. Lékař konstatoval zákeřnou nemoc, ale bratr vyhledal cestu k Vám, vážený pane — a dnes máti je zdráva opět, i nervově silnějš znaně. Soudila jsem, že nervy měly velký podíl v nemoci. Váš silný duch tak i blahodárně působil na pozdravení. —

 

Vnitřní bolesti a krvácení z nosu.

153. Pan J. Z. ze S.

moje dcera A. B. Vámi léčená jest zdravá a všechny bolesti i krvácení z nosu odešly, začež děkuji Bohu a Vám, který Jste jí pomohl.

 

Srdeční záchvaty.

154. Pan F. S. z L.

Jest mi velkým potěšením, že mohu Vám oznámiti značné zlepšení mého zdravotního stavu, neboť od té doby, co Vám psal můj věrný kamarád, byste se mnou provedl duchovní léčbu (neboť já toho snad ani nebyl schopen), to jest od 10. 11. se mně značně ulevilo. Ony srdeční záchvaty mě již nepronásledují —

 

Ochrnutí nohou a zkřivení páteře.

 

155. Paní B. Ž. z O.

Píši Vám teprve nyní, abych Vám poděkovala za Vaši vlídnou péči, jíž jste mojí drahé Andělce věnoval. Vzpomíná na Vás velmi často a s láskou, poněvadž dítě dobře samo ví, ke komu smí přilnouti. Zdravotně se jí daří skvěle, a vroucně se stále modlí modlitbičku, jíž jste ji naučil. Chodí pěkně rovně a neúnavně, až sama jí musím přinutit, aby si odpočinula. Je pevně přesvědčena o svém zdraví, což ostatně i my všichni v jejím okolí.

 

 

Srdeční vada, vodnatelnost.

156. Paní E. Ž. z P.

— Vaše síla provedla takřka zázrak, neb se Vám podařilo rozbouřené srdce uklidniti a vzdor únavě tlouklo stále jako hodinky. Byla jsem tak šťastna a tolik jsem se těšila úspěchu. Vzdor tomu, že voda neodcházela víc než před tím, otoky pomalounku mizely s rukou, a já jsem se vzdor vodní přítěži cítila svěží. —

 

Ochrnutí a bolesti nohou.

157. Pan O. H. z P.

— Trpěl jsem nemocí v nohách hodně dlouho, jenom od roku 1928, kdy to u mne začalo. —

Podle dat, jak jste mně odepsal, poznal jsem úlevu, protože se mně dříve velice špatně chodilo, a to jsem ženě říkal, že se mi už hodně dlouho nešlo tak dobře, jako dnes. Nebýt Vaší pomoci, byl bych pomalu přestal chodit.

 

158. Sl. M. K. z B.

— Noc na úterý byla hrozná. V úterý ráno jsme maminku ještě překládali, kdežto asi o půl deváté, jako by zázrakem sama s postele vstala a po světnici chodila. — Šla jsem po své domácí práci, kterou jsem se delší chvíli zaměstnávala, a když jsem se vrátila k mamince, tu mi pravila, že se cítí zvláště silnou a jako by zdravou a to tak, že si troufá (po delší době) oběd znovu sama uvařiti. Skutečně také oběd uvařila při plné svěžesti.

Pak došel Váš lístek, jímž mi laskavě sdělujete, že v úterý o deváté hodině několik minut jste laskavě působil a prosil o uzdravení mojí drahé matinky. Nyní mi byl tento náhlý převrat jasný. Proto přijměte —

 

159. Paní L. P. z D.

Léčil jste v létě mého otce na dálku s dobrým výsledkem. Po Vašem duchovním léčení bylo mu v krátkém čase hodně lépe, začal nato pak choditi a léto celé trávil v zahradě —

Také mně jste pomohl, léčil jste mne s dobrým výsledkem. Jsem tak šťastna, že jste mne uzdravil — Bůh Vám zaplať.

 

Oční choroba.

160. Paní M. Z. z M. N. V.

— Dcera má oči zdravé, za vyléčení Vám pěkně děkuje.

 

Ženská nemoc.

161. Paní A. Z. z B.

Nedávno slyšela jsem v Brně od své neteře překvapující zprávu, že jste ji uzdravil. Trpěla ženskou chorobou, a je teď dle úsudku odborníka úplně zdráva. —

 

Srdeční vada chlopňová, rozšíření srdce.

162. Paní M. H. z O.

právě před týdnem jsem Vás prosila o pomoc pro svého muže. Dnes Vám ze srdce děkuji. Mužovi se daří lépe a také již může v noci spát. —

 

Epilepsie.

163. Manželé F. z P.

Vás doporučila nám jedna paní z Hradce, že Jste uzdravil jejich synka, který také trpíval záchvaty. Proto prosím Vás jako matka za své dítě o jeho uzdravení.

 

Bolesti v celém těle.

164. Pan J. D. z N.

Musím Vám sděliti úspěch Vašeho léčení.

Vechny bolesti zmizely až na nepatrné známky, což věřím, že odejde úplně. —

 

Srdeční potíže.

165. Pan O. B. z M.

— Pacientům, které Jste zde léčil, daří se znamenitě a vděčně Vás vzpomínají. Také já cítím se úplně zdráv. Potíže srdeční úplně zmizely. Děkuji na sto tisíckrát.

 

166. Manželé P. z B.

— Nejdříve děkuji srdečně já i můj manžel, že jste nás vyhojil s dobrým výsledkem. Jsme zdrávi s Boží pomocí a s Vaším přičiněním.

 

Melancholie, šílenství, sebevražedné úmysle.

167. Pan R. M. z Lipska.

Překlad: Podivuhodný a rychlý úspěch, který mělo Vaše léčení u dcery mého bratra, dává mi odvahu —

 

 

Nádor, ovládnutí.

168. Pan J. Sch. z Č. L.

S potěšením Vám mohu sděliti, že se ženušce daří mnohem lépe a doufám, že do léta bude úplně dobře. Přijměte proto ještě jedenkráte náš tisícerý upřímný dík.

 

169. Paní B. S. z Prahy.

— Byla jsem k Vám, vážený pane, poslána rodinou mistra M., kterému prý jste též život zachránil, a proto prosím Vás

Choroba vaječníku.

170. Paní M. z B.

— Pak jsem provedla jednu hloupost. Šla jsem se koupat při periodě. Druhý den ovšem jsem měla bolesti a vůbec mi bylo tak mdlo. Ten den jsem četla opět Vaši knížku. Seděla jsem sama na dvorku. Bylo úplné předpolední ticho. Zabrala jsem se celou duší do četby. Najednou jsem však ztratila úplně řádky a na bílé ploše papíru objevily se obrysy Vaší tváře.

Měla jsem překrásný pocit úplné volnosti; ovšem všechny bolesti i ta noční nervosa okamžitě zmizely. Byla jsem celá šťastná, že i na dálku se mohu s Vaší duší, krásnou a čistou spojiti a čerpat z ní posilu.

 

Nádor na hlavě.

171. Paní F. Z. z B.

— V neděli večer matka po modlitbě a soustředění se na Vás dala si na noc obrázek Váš na churavé místo. Ráno s velkou radostí nám ukazovala bouli, která se asi o čtvrtinu zmenšila. Ale za dne, kdy neměla obrázek přiložený, opět trochu se zvětšila. To se opakovalo i v úterý. A ve středu se matka rozhodla, že si Vaši podobenku na churavém místě ponechá stále. A opravdu, boule zvolna se menší. —

 

Ovládnutí, kýla.

172. Pan A. K. z B.

— Předem Vám co velkému dobrodinci nejsrdečněji děkuji za úplné uzdravení mé ženy, která byla ovládnuta dle Vaší diagnosy cizím astrálem, čímž trpěla velmi na dýchacím ústrojí. Dále pak za své uzdravení kýly šourkové —

 

Ochrnutí následkem ovládnutí.

173. Pan J. B. z B.

— Věřím, vážený pane, Vaší pomoci, an jsem přesvědčen z případu, kde jste osobně byl u nemocného synka rolníka z H. a synek se uzdravil. —

 

Zranění páteře.

174. Manželé K. z. K.

— Předem děkujeme s manželkou z hloubi srdcí Vám za lask. vyléčení, které mojí manželce vrátilo zdraví, takže dnes ji již noha nebolí a jedině v místě, kde byla páteř prasklá, má pod pokožkou malou bouličku. —

 

Stálé bolení hlavy a v krku.

175. Sl. T. B. z M.

— její chlapeček velice totiž věří Vaší fotografii, a kdykoli ho bolí hlava, nebo hrdlo, hned přikládá Váš snímek a bolesti přestávají. —

 

Padoucnice.

176. Pan A. K. ze S.

— mluvil jsem s panem D. Říkal mi, že dcera jeho od Tvé návštěvy 10. května do neděle 14. června neměla záchvatu padoucnice. Ukazoval mi kalendářík s poznámkami o záchvatech. Žasl jsem, když jsem viděl, co měla záchvatů před Tvou návštěvou. Takřka každý den, a některý den několik — až sedm.

 

177. Pan J. H. ze S.

— setkal jsem se s mojí švagrovou, jež bývala svého času těžce churavá a která se od poslední své návštěvy u Vás cítí úplně svěží a uzdravenou. — Vřele mi doporučovala, abych se neopomenul na Vás obrátiti, jelikož je přesvědčena, že mi určitě pomůžete a vyléčíte.

Později píše týž:

Vzdávám Vám můj srdečný dík… Jsem jinak zdráv.

 

 

 

Nádor velikosti dětské hlavy.

178. Paní A. M. z M.

— Takovou nebeskou radost jsem snad v životě dosud nepocítila, jako když jsem vyšla od Vás posilněna a jako bych křídla měla, a tu Boží Lásku cítím v sobě ještě dnes. Byla jsem u Vás doprovázena svým synem 30-tiletým, a on hleděl na mne v úžasu, jak mi radostí tekly slzy. Druhý den jsem jela domů vlakem dvě a půl hodiny, a hodinu a čtvrt pak ještě pěšky, což doma nikdo nemohl pochopit, že jsem dokázala, a ještě bez únavy. Než jsem šla k Vám, tak malých deset minut cesty mě znavilo a zpět to šlo špatně a hned jsem musela hledat odpočinek.

Abych Vám objasnila, že 10 roků jsem byla nemocná, měla jsem v sobě nádor jako dětská hlava — před pěti lety. Bez operace jsem se léčila tři roky radiem, a vždy bylo jednou líp, jednou hůř. Před dva a půl rokem mě spálili, ale nevyléčili, a ten bolák mám o mnoho zlepšený svojí vírou a silou Boží. —

179. Táž paní o 2 měsíce později.

— Před 8-mi týdny byla jsem u Vás v léčení a od té doby, Bohu díky, i Vám, jsem vnitřně úplně zdráva.

 

Nádor v děloze a konečníku, choromyslná.

180. Táž paní po dalších třech měsících.

— připojuji pár řádků s nevýslovnými díky za Vaši obětavou pomoc před vánocemi z mé nemoci. Na štědrý den, právě den devátý, jsem shledala, že se mně v děloze nádorky i v konečníku ztratily.

Též Vám mohu sdělit, že moje neteř, beznadějně choromyslná v Kosmonosích, je snad nadobro uzdravena Vaší pomocí a Láskou Boží. Jejím rodičům v jejich zoufalství doporučila jsem Vás. —

181. Táž paní po dalším měsíci.

— Je mi padesát let a děkuji Bohu, že jsem ho teprve před několika lety našla ve své velikosti a Lásce k nám lidem a náležitě jej poznala cestou jedenáctiletého utrpení, kdy lékařská věda byla snad v koncích. Poslední třídenní léčení Vaše na dálku dokončilo svoje poslání a do devíti dnů mohu s čistým svědomím říci, že byla jsem zbavena toho, co mne znepokojovalo. —

 

Ochrnutí.

182. Paní K. P. z K.

— již tři roky nebyla jsem vůbec dál od domu, než padesát kroků, a to ještě s pomocí svého muže a hůlky, i po domě musela mě moje dcerka s místa na místo voditi, říkám, musela. V pondělí večer přišel náš syn a přinesl mně Vaši podobenku a knížku, kterou jsme přečtli, a moje churavá, nehybná noha snad se zapomněla, donesla mne na druhý konec kuchyně a uvolnila se tak, že jsem ji mohla zdvihnouti a doposud zdvihám do té samé výšky, jako levou — zdravou. Oba s mým mužem zůstali jsme v údivu nad tímto zjevem. Proto věřím pevně, že co nedokázali lékaři ve třech letech, dokázala Vaše fotografie s jejíma vážnýma uzdravujícíma očima.

 

183. Pan J. M. z P.

— Proto dnes oznamuji Tobě, že výsledek léčení byl u stavitele a jeho manželky velmi dobrý, kde jim bylo ihned lépe, že již dovedou bez hole choditi. Dále u té jedné paní byl výsledek až překvapující, v ten pátek bylo jí tak dobře, že se cítila již skoro úplně zdravá. S radostí velikou mně to včera sdělila. Dále ještě ta druhá paní cítila v ten pátek značné zlepšení —

 

Choromyslná

184. Slečna F. M. z P.

— Dne 12. prosince jste se na naši žádost pokusil o duchovní léčbu na dálku mé sestry J. M., která je v Kosmonosích v ústavě. Již za 14 dní po té byla jsem účinkem Vaší moci mile překvapena, potěšena, přímo nadšena při návštěvě sestry v ústavě. Neumíte si ani představiti tu mou neskonalou radost, že si mohu se sestrou tak pěkně, rozumně pohovořit, jako už dávno nebylo mně možno. —

 

Choroba působící úplnou vyhublost.

185. Paní A. M.

— dovoluji si Vám poděkovat za duchovní léčení mé dcery. Ano, Bůh Spasitel Vás vyslyšel, nemohu dosti vypsati, že se stal zázrak, neb byla jen kost. Ale od té doby, co byla u Vás u léčení, chutnalo jí jísti tak, že musím říci, že je tlustá, váží 66 kil a vypadá na polovinu těhotenství, svaly a nohy jako válce.

 

Srdeční vada, vodnatelnost.

186. Paní M. K. ze S.

— V pátek obdržela jsem zpět podobenky a hned na to v sobotu přijel navštíviti lékař, který po celou dobu nemoci ho léčí, a shledal, že nemoc se zlepšila, srdce že má v tak dobrém stavu, že již nepotřebuje žádné injekce, a též i voda, kterou měl v hrudníku, se mu částečně ztratila. —

Za týden byl opět lékař u tatínka a řekl, že srdce má již tak dobré, že nemusí nic užívati. —

V dalším dopise o týden později hlásí, že

voda která sahala až k srdci, ta již odpadla. Srdce má již čistý úder, jest jen trochu rozšířené.

187. Paní L. L. z P.

Četla jsem Vaši knihu „Dvě přednášky o duchovním léčení“ a také hned jsem měla důkaz o významu tohoto léčení na svém strýci, který byl u Vás v léčení letošního roku v únoru a jemuž se dnes znamenitě daří. —

Vada řeči.

188. Paní V. S. z B.

— Sděluji Vám radostně, že řeč mého nemocného švagra se v posledním týdnu počala lepšiti. Bůh Vám odplať za Vaši pomoc! Přislibuji si od dalšího léčení to nejlepší! —

 

Obrácená děloha, nervový otřes.

189. Pan J. Š. z M.

— Děkuji Vám srdečně z celého srdce za laskavé vyléčení mé nemocné ženy, kterou jste léčil pouze dle fotografie. Choroba byla velmi vážná a Vaše léčení mělo tak blahodárný účinek, že lékař sám se divil tomu, že nezanechala choroba žádných následků a nazval případ přímo zzračným. Abych prý Bohu děkoval, že to takto dopadlo.

 

190. týž — o měsíc později.

— Děkuji Vám co nejsrdečněji za vyléčení mé manželky ze silného nervového otřesu. Četl jsem již mnoho o Vaší duchovní léčbě, ale ještě nic o zdaru této léčby. Odpusťte proto, vylíčím-liVám případ, který jsem pozoroval dne 6. září 32 v Zátiší, kteréhož dne jsem tam doprovázel svou ženu. Byl jsem očitým svědkem tohoto:

 

 

Slepota.

Mimo mnoha jiných pacientů tam byly dvě d��my s holčičkou asi dva a půlletou. Toto dítě, jak jsem sám viděl, bylo úplně slepé, a jak jsem z hovoru matky vystihl asi půl roku. Lékaři, u kterých prý dosud byla, každý jí tvrdil, že případ je nevyléčitelný.

Dovnitř šla s dítětem teta, poněvadž matku pojal jakýsi pocit strachu. Během doby, co dítě bylo uvnitř, procházela se matka zřejmě rozrušena kolem ostatních sedících pacientů. Během doby, co tak čekám, jsem pozoroval všechny ty ubožáky, a tu otevrou se dveře, dáma mezi dveřmi se ještě loučí, a dítě samo cupitá matce naproti, která se tu prochází a je několik kroků vzdálena. Nyní stojí tu nehybně jako socha s rozzářeným obličejem, po kterém kanou dva silné proudy slz. I u všech ostatních je vidno silné vzrušení.

Mě tento případ tak zaujal, že jsem neodolal a následoval jsem, z povzdálí, tyto dámy až k autobusu, abych se ještě jednou přesvědčil o pravdivosti toho, co jsem před chvílí na vlastní oči viděl.

U autobusu jsem stál delší dobu a dítě pozoroval. Dítě požadovalo od spolucestujících různé předměty, na které ukazovalo, což mně bylo dostatečným utvrzením, jakož i všem ostatním, kdo případ viděli, o pravdivosti toho, čeho jsme byli před krátkou dobou očitými svědky.

 

Žaludeční bolesti, nespavost.

191. Slečna A. Š. z M. O.

Skutečně nevím, jakých mám použíti slov k poděkování za to, co způsobila Vaše duchovní léčba mého žaludku a nespavosti. Skvělé výsledky — všecko už jím a nemám žádné bolesti. Skládám proto srdečné díky. Zaplať Vám Bůh.

 

192. Pan K. V. z R.

Tehdy stonala matka jedné naší sestry, a přes to, že lékaři pochybovali o jejím uzdravení, byla Vámi na dálku uzdravena.

 

Beznadějná choroba.

193. Paní L. U. z V. B.

— Paní Š., kterou jste léčil v létě, je již hodně zdravější, a již půl roku pořád čekali, že zemře. I jeden lékař z O. řekl, když se to dověděl, že je to zázrak, u ní že vůbec nebylo naděje na uzdravení.

 

Sklon k sebevraždě.

194. Pan F. V. z T.

— a nikdy na Vás nezapomenu, protože jste uzdravil moji sestru, která stála nad propastí života a smrti. Byla to T. V., učitelka, která spáchala sebevraždu a náhodou byla včas ještě zachráněna. Potom i nadále na sebevraždu myslela, ale přišla záchrana Prozřetelnosti — jejímž nástrojem jste byl právě Vy. Vrátil jste jí, vlastně dal jste jí víru v Boha, a tím i víru v život, a tím jste ji zachránil. —

Silné krvácení.

195. Paní M. K. z H.

— V té době, nejvýš pro mne kritické, přišla jsem k Vám prosit Vás o léčení a Boha o pomoc.

Účinků léčení nebylo lze hned pozorovati, až teprve při periodě, která přišla v pravidelnou dobu, což u mne nebývalo od zhoršení mé choroby, a nikdy se nevědělo, co je perioda a co je krvácení. Často stalo se, že bylo krvácení v prvních dnech zcela nepatrné, takže jsme to pokládali omylem za zlepšení se choroby, pak ale až osmý den vyvrcholilo a trvalo nezměněně silně po několik dní a muselo býti použito opět silnějších léků, aby znovu ustalo. Tentokráte nejen že perioda přešla bez jakéhokoliv zakročení a bez léků, ale byla slabá, po prvé za sedmnáct let úplně normální. Ani chůze mi neublíží, kdežto dříve byla jsem nucena ležet na lůžku nepohnutě a míti obsluhu jako těžce nemocná.

 

Ochrnutí nohou a bolesti v kolenech.

196. Madame H. K. z Paříže. (Otiskuji pouze překlad — originál francouzský je k disposici.)

— mohu Vám nyní sděliti, že se můj zdravotní stav zlepšil.

Počínám choditi po schodech, nahoru i dolů skoro bez bolestí v kolenech a chodím dobře.

 

Cukrovka, srdeční potíže, hnisavá růže v ústech.

197. Paní A. Š. z D.

— Sděluji Vám radostnou zprávu — nemám již cukrovku!

Včera náš lékař zjistil, že nemám v krvi ani známky po cukru, ačkoliv jsem žádnou dietu nedržela a jedla všecko, jen nejméně masa, které mi bylo lékařem předepsáno. Obtíže mizí pomalu ale jistě, srdce pracuje dobře, což lékař vše zjistil. Znovu mi doporučoval, abych k Vám jela opět, kdyby se obtíže vrátily. Věřím, že bude vše dobré.

— Muž hnisavou růži v ústech přežil šťastně a k údivu lékaře a všech známých počal chodit do zahrady, i sám povstane. Věříme, že dále bude lépe a lépe. Když jsem o mužovi lékaři včera řekla, že chodí, nechtěl mi věřiti a řekl, že musí vidět, jinak nemůže uvěřiti. A přece je to pravda, díky Bohu a Vám.

 

Rakovina v pokročilém stavu, vředy na dvanácterníku.

198. Pan F. R. z J. H. (31.3. 35.)

Jest mi velice milou povinností, že Vám mohu sděliti, že jsem Vaší pomocí skrze lásku Ježíše Krista z mé smrtelné a lékaři za nevyléčitelné prohlášené nemoci (rakoviny a vředů na dvanácterníku) úplně vyléčen. Dnes 5. den po mém zázračném uzdravení konstatuji, že i rekonvalescence pravidelně probíhá a čím dále, tím lépe se mně daří, ač tělesně jsem velice sláb, což není nic divného, neb poslední týden jsem vůbec nejedl, očekávaje blížící se smrt.

 

Asthma.

199. Paní M. M. z Ch.

— asthmatické záchvaty se po Vašem vzácném působení uklidnily.

— Já i můj bratr našli jsme ve Vás zázračné pomoci.

 

Epilepsie, bolesti hlavy, žaludeční vředy, nespavost.

200. L. K. z P.

— Je, jak slýchám, mnoho lidí, kteří vděčně na Vás zde vzpomínají, ale já se chci držeti jen těch, kteří sami stojí jako markantní příklad Vaší působnosti, a které sám mohu sledovat.

Je to především děvče, nyní druhý rok provdané. Vždy jsme ji litovali, byla taková lidsky dobrá a měla záchvaty, někdy častější, jindy řidší. Po Vašem léčení, již rok před svatbou, tuším, a nyní provdána, nemá žádných potíží, což sám její muž mně asi před měsícem dosvědčil.

Druhý, D. A., trpěl na silné bolení hlavy a nyní má celý čas pokoj.

 

Dále paní D., kterýžto případ je nejvážnější. Dlouhá léta léčila se u lékařů na žaludek a měla zjištěny žaludeční vředy. Jakmile něco snědla, nebo pracovala, hned to těžce odležela se všemi následky a průběhy žaludečních chorob. Sám jsem jí vídal jen se ploužící a krčící se, jako by čekající na konec. Nyní celý čas nic, všecko může jíst a dělat na poli nebo doma. U té zvlášť, jak mě soused dotvrdil, není dne, který by Vám neblahořečila.

— o paní řídící, co jste laskavě léčil. — Musím Vám říci svůj nestranný obdiv. Vrácena životu. — Nic není z toho dřívějšího naříkání, které ji trápilo po mnohá léta, a zažívá radosti stáří. Hned, jak od Vás odcházela, říkala svým, že jako by jí zlehkly nohy, že neví co s ní je. Na to následovaly noci klidného spánku, po těžkých probdělých, a úplná přeměna.


 

 

 

Nahoru

 

Další:

 0      1           4     5        7     8     9     10     11