COLORA BOHEMIA - Když barvy promluví

Colora Bohemia Barvy kolem clovekaColora Bohemia

Barvy energií těla 1.

Člověk prochází během svého života na zemi vývojovými fázemi, počínaje ranním věkem narození, konče stářím a odchodem na onen svět. Během tohoto života postupně uchopuje a prožívá barvy, které jsou spojené s vývojem těla a vývojem vnitřním.

Na obrázku v pravém rohu nahoře vidíte ideální stav člověka tak jak měl být v současné době vývoje lidstva a měl být dosahován v období cca 35-45 let. Jak se postupně dozvíte na uvedených kresbách mnoho lidí se žel v tomto období uchopování tématu pravého lidství zabývá úplně jinými tématy a tak nastávají v barevných energií lidí různé posuny.

Podívejme se ale nejdříve na ranný vývoj člověka.

Barvy zde máme rozdělené na základních 12 témat a 24 barev.

Následný postupný vývoj jednoho člověka (chlapce1) nám ukáže jak zhruba člověk prochází jednotlivými barvami a jejich tématy.

Vývoj jiného dítěte a člověka se může lišit dle rychlosti vyspělosti.

U dětí do jednoho roku bývá barevný vývoj podobný s rozdíly cca 1 měsíce.

U dětí od 1-6 let bývají rozdíly dle vyspělosti až několik měsíců.

U starších dětí 7-12 let může být rozdíl 1-1,5 roku.

Barevný vývoj mládeže od 12-18 let se mohou lišit i 2 roky.

U mentálně a fyzicky zaostalých dětí může být barevný vývoj naprosto odlišný.

1. Purpurově-rudá barva

Téma základní životní síla spojená s láskyplnou purpurově rudou královskou barvou všelásky, jara a začátku života. Láskyplné zřídlo života, které přináší do těla oživující energie jistoty, začátku a pohybu vpřed. Síla symbolizující tryskající všesílu počátku života.

2. Rudá barva

Základní životní síla spojená s rudou barvou věčného zřídla života posvátného Grálu. Oživuje tělo, přináší základní energie počátku. začátku věcí atd.

3. Červená barva

Červená barva dává uvědomění těla, jeho schopností, postupný vývoj a rozvíjení

Colora Bohemia barevný vývoj dítěte little boy 1den

 

4. Červeno-hnědá barva

Energie poznávání, ochutnávání, zkoumání, učení se, objevování svého majetku těla a chápání všeho kolem sebe jako svého majetku.

5. Lososová barva

Objevování komunikace, radost z pohybu, nadšení a vztahy s okolím.

 

Vidíte sami, že barevné energie, které vstupují do oblasti hlavy aktivují určitý druh vývoje a prožívání dítěte a člověka. Je to téma, které v daném období člověk uchopuje, poznává a ukládá do sebe jako stupeň poznání světa, do kterého přišel.

Čím čistější a krásnější prožitky může spojit s jednotlivými tématy, tím lépe pro jeho dospělost.

Colora Bohemia barevný vývoj těla dítě little boy 3 měsíc

 

pokračování příště ...

 

(Barvy se zobrazují na každém monitoru jinak proto se omlouváme, že nejsme schopni zajistit jejich správnou interpretaci. Pro skutečnou představu barev je možné od nás objednat barevné karty na kterých je možné vidět námi popisované barvy.) 


(c)Copyright 2013 Jan Marschner

Na veškeré texty a obrázky systému Colora Bohemia se vztahují autorská práva. V případě, že budete chtít něco použít piště o souhlas na naši emailovou adresu.