MP3 přednášky na CD a DVD

Přednášky 1- O zdraví, vodě, vztazích - MP3-DVD1

MP3-DVD1   199,-kč

Přednášky 2- Cesta k Pravdě a ke Světlu - MP3-DVD2

MP3-DVD2   199,-kč

Vývojová minulost Země - MP3-CD

MP3-CD   121,-kč

CD-Na cestě za Poselstvím

CD-MP3  250,-kč

 

 

 

PRAŽSKÝ DIVOTVORCE

ZÁZRAČNÝ LÉČITEL JEŽ ŽIL V PRAZE VE TŘICÁTÝCH LETECH 20.stol.

 

Bedřich Kočí - O DUCHOVNÍ LÉČBĚ

Bedřich Kočí

 

 

 

 Zdravnet.cz

Upozornění čtenářům:

Informace na těchto stránkách nemají nahrazovat lékařskou péči. V případě jakýchkoli zdravotních obtíží navštivte svého lékaře, nebo lékaře s odborností na dané onemocnění.


 

Voda Světla-typy

První řada Voda Světla

Aktivní a pasivní Voda Světla

 Aktivní a Pasivní Voda Světla

Spirit Harmony

Spirit Harmony

Duchovní přednášky-Kagaya

Audio MP3 přednášky

Další zkušenosti uživatelů

 

Ceník produktů zde...

Doúprava vody

Doúprava vody

Voda Světla

Video ke zhlédnutí

zde

 

Video-Voda Světla

VODA SVĚTLA

Posiluje každou buňku v těle!

Celkově harmonizuje, pročišťuje a vitalizuje!

Působí blahodárně na celý organismus.

Víte, že…

...lidský organismus se v dospělosti skládá ze 100 biliónů jednotlivých buněk?

...živočišná buňka – která je základní stavební součástí lidského těla, obsahuje v podobě CYTOPLASMATICKÉHO  roztoku 85 – 95 % H2O!

...cytoplasmatická membrána buňky denně propouští do vnitřního soustrojí buňky, mechanismem osmózy nové molekuly vody.

...Voda Světla posiluje prostřednictvím buněčného roztoku CYTOPLASMY veškeré životní pochody v buňce.

...Voda Světla proniká během několika desítek minut ke všem 100 biliónům buněk ve vašem těle.

...Voda Světla přináší posílení pro správnou funkci buňky, čerpajíce ze životadárného základu DNA ke zdravému vývoji všech tělesných funkcí.

...Voda Světla posiluje CYTOPLASMATICKOU buněčnou membránu a posiluje tak přirozeně každou jednotlivou buňku v buněčném ústrojí.

...Voda Světla posiluje buněčné funkce na dalších úrovních – kvarku, předkvarku atd.

...Voda Světla nepůsobí na jednotlivé orgány odděleně, ale působí 100% vašeho organismu najednou.

Voda Světla - Nový objev 21.století

Na základě vědění o Stvoření, vědění o základních stavebních částicích ve hmotě – živočišných buňkách, zároveň s použitím technologie výroby inspirativně přijaté k dosažení co nejvyššího pomáhajícího účinku na lidský organismus, podařilo se uvést v roce 2005 v České zemi do praxe výrobu Vody Světla.

Voda Světla nemá nic společného se všemi dosavadními pokusy o úpravy vod (pí voda, diamantová voda a pod.) - stojí zcela samostatně, používajíc pomůcek dosud lidem neznámých.

Jak vše probíhá?

Na počátku výrobní soustavy je zcela normální pitná voda, odpovídající všem důležitým normám o pitné vodě.

Tato voda, procházejíce technologicky zcela nově sestrojenou soustavou, získává si postupně vlastnosti, které můžeme nazvat vlastnostmi prvotního života. Vlastnosti hmotné – chuťové, pachové se přitom nemění. Změněna je však vlastní hodnota energetického náboje takto oživené vody.

Je to podobné, jako kdybychom si představili, že obměníme v místnosti 50W (v 1 molekule vody) svítilnu za 1000W.

Použití?

O magnetických schopnostech vody bylo již mnoho napsáno. Aniž bychom si toho byli vědomi, tato vlastnost se projevuje ve všech každodenních záležitostech, kdy pracujeme s vodou. Voda je vynikajcí nositelkou informací, počínaje na kvarkové, předkvarkové úrovni, následně pak i na úrovni bytostné a také úrovni duchovní!

Lidské tělo skládá se stejně jako všechny živé rostlinné a živočišné organismy na zemi, ze základních stavebních částic – buněk.

Téměř ze tří čtvrtin jsou tyto buňky naplněny vodou nebo sloučeninou, v nichž je voda základním rozpouštědlem.

Je proto možné prostým uvažováním pochopit, že přenositelnost informací vody proniká i do jednotlivých buněk.

Síla většiny informací ve vodě bývá převážně velmi slabá tak, že tyto informace si vlastní tělo – organismus přepracuje a rozloží během několika okamžiků.

Voda Světla přináší nejčistší záchvěvy informací o prvotním vitálním zdravém životě na zemi. Tyto informace jsou propojeny s posilami všech zmíněných úrovní – kvarkové, předkvarkové, bytostné, duchovní.

Voda Světla tak posilní na všech úrovních zdravý a přirozený život, každý jednotlivý tělesný organismus. Jiné informace Voda Světla neobsahuje, protože jiných také není potřeba. Ve svém účinku – posily prvotních základů života v buňce je však Voda Světla nejsilnější pomocí na zemi, pracujícím bez vedlejších účinků, všeobsáhle.

Svojí silou proniká Voda Světla do všech částí těla a oživujíc, posilujíc přirozenou základní funkci buněk, vyvolává překvapivé účinky v energetickém systému těla.

Jediným protikladem při uzdravování je vlastní chtění člověka. Toto chtění může výrazně oslabovat účinky Vody Světla.

Zde platí přesně výrok Ježíšův při léčení nemocných: „Síla Tvé víry tě uzdravila.“

Vírou je myšleno chtění být dobrým a čistým člověkem, který usiluje znát a respektovat Zákony Stvoření, Zákony moudré Boží Vůle.

Voda Světla

Blahodárným působením celkově pročišťuje, vitalizuje a posiluje energetický systém těla. Tato voda je vyrobena nejnovější „technologií Světla“ - Světla, jež proniká vším a je základem veškerenstva.

Tento koncentrát užívejte 2-3x denně po cca 5 kapkách do 0,25l vody (kávy, čaje).

Blahodárný účinek prožijete při přidání do koupele: 10–15 kapek do vany. (Určitě vyzkoušejte.)

Voda Světla má celkové pročišťující schopnosti, jako by člověk stál pod sprchou světelného vodopádu. Při každodenním užívání se mohou měnit chutě člověka a potraviny, jež nejsou pro jeho zdraví ideální, mu přestávají chutnat.

U mnoha lidí se projevila větší vitalita, pocit zvýšené pohody a energie a menší potřeba spánku. Bylo možné zvládnout každodenní práci s mnohem větším elánem a radostí.

Duševní rovnováha člověka se zesiluje, spolu s větší radostí do života a bystřejším náhledem na dění kolem něj. 

Doporučuji vám vyzkoušet.

Lahvička 25ml by měla vydržet na 1 měsíc pravidelného užívání.

Prodejce ve spolupráci s výrobcem této vody přijímá také objednávky na vodu „osobní“, která je svým zaměřením připravena přímo pro vás. (Možnost objednání i u výrobce.)

Také zde musím připomenout, že plnohodnotný život, po kterém každý z lidí touží, je možné dosáhnout jen při plném souznění se zákony Stvoření. Podrobněji se o nich můžete dozvědět z knihy:

„Zákony pro život na zemi“.

Pokud ji ještě nemáte, neváhejte a objednejte si ji u prodejce této vody nebo na kontaktní adrese.

 

Voda Světla č.11 - Déšť přírody....................pro děti od 3 let

Voda Světla č.12 - Univers.......................................od 5 let

Voda Světla č.13 - Brána čistoty.............................od 5 let

Voda Světla č.15 - Nový svět...................................od 5 let

 

Číselná řada 11-15 je rozdílná v koncentrované síle.

Není určeno pro děti do 3 let. (pro děti nižšího věku konzultujte s odborníkem naší firmy).

Interakce: Neužívejte, pokud jíte potraviny, či pijete vodu , které jsou upraveny japonským přístrojem „LIFE ENERGY“, tzv. pí – technologií. Vodu Světla lze užívat teprve za 16 dní po skončení užívání produktů pí-technologie.

-při užívání kortikoidů, které potlačují imunitu - jen malé dávky  Vody Světla, protože Voda Světla posiluje celý energetický systém těla. Také nedoporučujeme lidem s transplantací orgánů. Použití vody Světla v těchto případech konzultujte s lékařem.

Platí pro všechny výrobky s označením „Voda Světla“.

Voda Světla - Dobrý bojovník
(Nově přejmenován místo Protiviru)

Energeticky posiluje hlavně oblast krku, plic a průdušek, kde je zvýšené procento obtíží při nachlazení.

Při pravidelném užívání každý den po dobu více než 1 týdne, užívejte dohromady s Vodou Světla osobní nebo s vodou č. 11–15, pro rozprostření do celého organismu.

Doporučené užívání: 5 kapek 1-6x denně do 0,2l vody (kávy, čaje). V akutních případech je možné i častěji a ve větších dávkách např. 20 kapek  po 2 hodinách

Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.

Není určeno pro děti do 3 let. (Pro děti nižšího věku konzultujte s odborníkem naší firmy.)

Do koupele přidávejte při celkovém oslabení.

Po konzultaci doporučujeme objednat   200ml a užívat 1 lžičku 2x denně.

Voda Světla - Dar Síly
(Nově přejmenován místo Protiviru Extra)

Dar Síly, je určen pro extra-zvýšenou posilu energetického systému organismu. Byl vyvinut, aby v době proměnlivého počasí, posílením vašeho energetického potenciálu, měl příznivý posilující vliv na organismus. Nese v sobě i část působení EXTRAKTU. Díky jeho vlastnostem  držíte v ruce jedinečný přípravek k posílení energetického systému skrze buněčnou strukturu vašeho těla - vřele jej doporučujeme.

Dále je možné použít po kousnutí klíštětem. Doporučujeme preventivně užívat vnitřně. Po vyndání klíštěte je dobré Dar Síly vetřít i přímo do ranky. Dále je možné jej užívat při problémech se štítnou žlázou.

Doporučené užívání: 3–7 kapek 1-3x denně do 0,2l vody (kávy, čaje).

Ve věku 3–5 let užívejte pouze 1–2 kapky do 0,2l  vody, čaje

Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.

Není určeno pro děti do 3 let. (pro děti nižšího věku konzultujte s odborníkem naší firmy).

Do koupele přidávejte  při  oslabení.

Po konzultaci doporučujeme objednat Dar Síly 200ml a užívat 1 lžičku 2x denně

Tyto přípravky jsou potravinou pro celkové zvýšení energetického potenciálu organismu.

Voda Světla –EXTRAKT.

Podporuje celou buněčnou strukturu se zvýšeným zaměřením na buňky jater.

Účinek této vody je mnohostranný a přináší organismu velikou posilu. Doporučujeme i užívání společně s Vodou Světla osobní nebo s číslem 11–15.

Doporučené užívání: 5–10 kapek 1-3x denně po dobu 14 dnů. Pak je třeba na 14 dní vynechat. Poté je možné léčivou kůru opakovat.

Vodu osobní nebo vodu č. 11–15 můžete užívat nepřetržitě.

Obsah 25ml. Vydrží při každodenním užívání 1-5 kapek 2x denně min. na 1 měsíc.

Není určeno pro děti do 3 let. (pro děti nižšího věku konzultujte s odborníkem naší firmy).

Po konzultaci doporučujeme objednat Extrakt 200ml a užívat 1 lžičku 2x denně

 

Po užití VODY SVĚTLA doporučujeme zůstat v klidu 5-10minut
 v otevření harmonizující síle, jež proniká do vašeho organismu.
Účinky jsou mnohonásobné!

 

Kontakt:

Jan  Marschner

Raisova 2488 Varnsdorf, 407 47, ČR

 

Mobil: 77 43 76 150

 

e-mail: VODA-SVETLA@seznam.cz

Web: www.VODASVETLA.cz

 

 

Regionálne zastúpenie pre Slovensko:

e-mail:  sk-vodasvetla@seznam.cz

 

Objednávejte prosím pouze na uvedené emaily

ostatní k nám nemusí dojít.

 

 

 

Vyzkoušejte i další tipy:

 -do zálivky na rostliny  (1-3 kapky do 1 litru vody) : Voda Světla č. 11, 12

-do aromalampy (1-2 kapky)

-do rozprašovače

- čištění a nabíjení drahých kamenů (1–4 kapky do čistící vody) : Voda Světla č. 11, 12


 

S vodou Světla zacházejte jako se vzácnou potravinou a pamatujte, že je třeba dodržovat hygienická pravidla, aby voda zůstala dlouho bez jakýchkoliv změn: Vodu Světla uchovávejte v chladnu a temnu. Nevystavujte ji dlouhodobému slunečnímu nebo elektromagnetickému záření(mobilní telefony,televizory,počítače). Uchovávejte ji v lednici nebo na tmavém suchém a chladném místě. Dejte také pozor na styk s bakteriemi jakéhokoliv druhu, nekapejte si přímo do úst a ani vodu z lahvičky přímo nepijte. Jakákoliv nečistota, která by vnikla do lahvičky, by mohla způsobit zkažení této vody.

Voda Světla při správném skladování má před otevřením trvanlivost dle datumu na etiketě. Po otevření doporučujeme spotřebovat do dvou měsíců a uchovávat dle výše uvedených pravidel.

 

Další produkty

Aktivní a Pasivní Voda Světla

Aktivní a pasivní Voda Světla

Voda Světla

Spirit Harmony

 

 

Zkušenosti lidí:

41)Dakujem za Vodicku svetla .... Voda Světla (25ml) - Dar síly ( přejmenovaný Protivir Extra).Ja som ju uzival tiez a musim povedat, ze naozaj ma zazracnu silu....Ked na mna nieco liezlo, tak s pomocou tychto kvapiek choroba rychlo prebehla....vlastne sa neprejavila v plnej miere....Moj organizmus si s nou poradil...bez uzivania antibiotik....Ked na mna nieco liezlo....bolest hrdla, tak som si kvapkal tieto kvapky a preslo mi to hned...ani som neuzival ziadne ine podporne prostiedky ako predtym....a tiez mi to potom nepreslo na nos a na priedusky...co normalne sa stava, ked ma zacne boliet hrdlo....potom mi to prejde na nos a potom na priedusky....ale nic take sa nestalo.....Co som bol sam velmi prekvapeny...Keby viac ludi o tom vedelo....mohlo by sa takto liecit a nemuseli by si otravovat telo hned antibiotikami.....Dakujem za taky dar, a ze sa mi vobec dostal do ruky....Ja hovorim o tom znamym a tiez moja kolegyna si uz objednala vodu svetla...celé klikni zde

40)Váený pán Marschner, ďakujem Vám za Vodu Svetla. Mám ju od polovice apríla a beriem ju vnútorne. Síce navonok nič nevidieť ani necítim, ale verím, že účinok príde.
Kvôli čomu Vám však píšem, je účinok Vody Svetla ako neuveriteľný liek. To, čo Vám opíšem, sa naozaj stalo. Až tomu sama nemôžem uveriť, ale je to pravda.
Mala som na koži melanóm, verdikt lekára – operatívne odstránenie, teda ho mali odobrať a poslať na histológiu, či to je, alebo nie je zhubné. Mala som z toho veľmi zlý vnútorný pocit. Vtom mi napadlo, veď mám Vodu Svetla, prečo by som neskúsila nakvapkať pár kvapiek na postihnuté miesto. Neuveríte, ale ešte v ten večer sa ten kožný útvar začal mierne meniť ...celé klikni zde

39)Dobry den! Mal som uz u vas raz objednanu vodu svetla, neviem naozaj ci mi pomohla ale citim sa stale dobre sviezo a napriek tomu ze mam o chvilku patdesiatku hovoria ze vyzeram tak na tridsat:-) neviem ci to ma na svedomi prave voda svetla - mozno.   V.P.

38)Dobrý den Pan Marchner,chcem velmi pekně poďakovat za vodu Svetla, moja mama ju začala brat a už sa po něj lepšie citi, aj sa jej lepšie spi a je kludnějšia a vyrovnaněšia..v mojom mene sa chcela velmi pekně poďakovat. Ja som ju este nezacala brat, lebo tohoto času som eště v anglicku ,ale isto vam dam vediet..velmi rada pocuvam vaše prednášky dodávaju mi vela energie a sily..už dlhe roky som hlbala a zaoberala som sa duchovnymi vecmi, čítala som knihu od Abdrushina a ostatné, ale v mojom živote som len malo stretla ludi, ktory by sa o tieto veci zaujmali... L.M.

37)Dobrý den, zdravím Vás. S třináctkou máme dobré zkušenosti, působí na křečové žíly, nervy a vyčerpanost i na náladu, zkrátka na celého člověka, jen mi buší srdíčko a to se nelepší.
Děkuji předem a přeji vše dobré.........J.K.

36) Dobry den Vodu Svetla uživam s pozitivnymi ucinkami, sice dnes mam mierne zvysenu teplotu, no vazne som vyrovnanejsi a ako keby viac stresu odolny/ najma v praci/. Trpezlivost u mna narastla do velkych rozmerov.  s pozdravom Z. L.

35) Zdravím vás s přáním všeho krásného, zdravého a pravdivého. Chtěla bych vám  přiblížit mé zkušenosti s Vodou Světla-osobní, kterou pravidelně užívám již několik měsíců. I když již před užíváním jsem věřila, že tenhle dar je mimořádný, tak až nyní mohu prožívat radikální proměny ve svém životě, kterých jsem se dříve obávala a nemohla se hnout z místa. Jako by se mnou byli andělé, kteří mi oblažují životem rozbolavělou dušičku. Cítím jak mě neustále něco povzbuzuje a mne to nutí k obrovským díkům Stvořiteli za vše. Vše se zrychluje a já sklízím plody. Všechno se mění a mě se naplňují mé sny. Mám veliké přání, aby se všichni lidé dokázali otevřít a vyzkoušeli tu obrovskou pomoc, která je ve Vodě Světla. I když je tu fakt, že potom člověk zjišťuje, že pořád není dost dobrý....Jěště jednou díky vám všem, kteří vodu vyrábíte a šíříte dál.

 

34)Dobrý den přeji,jsem již v pořádku..A úžasná Voda Spirit mne opravdu nezklamala.Je to něco tak báječného,že to snad slovy nejde ani popsat.Podrobněji své zážitky napíši do fóra.Krásné prožívání i těch všedních dní,poněvadž vůbec nejsou všední.S láskou B. M.     P.S. S paní N. jsem již mluvila,je nádherné vyměňovat si zkušenosti s V.S.

Pro další zkušenosti klikněte zde


Vyjmuto ze zkušeností lidí: Byla používaná Voda Světla převážně číslo 13

Posielam vám, ako som sľúbil  aj foto vplyvu Vody Svetla na oživenie spráchniveného nechtu na nohe a zmenu farby na nechte palca  nohy...

s pozdravom ing. P.G.

Účinky užívání Vody Světla na nehty

 

www.vodasvetla.cz