Archive for the ‘Nové přednášky’ Category

Přednáška v MP3

vistárie

Víra je pojem, který odemyká neuvěřitelné možnosti vývoje, pokud tento pojem je postaven na rovinu jeho skutečného významu.

Když se zamyslíte v jakých slovech se vyskytuje slovo víra jako základ, začne se Vám jevit význam tohoto slova úplně v jiném světle.

Ačkoliv jsme zahrnuti velikými poznáními, ba i technickými vymoženostmi, zůstávají skutečné možnosti ukryté v pojmu víry nevyužité a s pohrdáním ponechány ladem, i když by člověku umožnily vznést se vysoko do duchovních světů, či přivodit zázraky.

Odhalení až zázračných možností víry a s tím spojené souvislosti si můžete poslechnout v této jedinečné nahrávce z přednášky v Hradci Králové.

Zákony Stvoření 7

Přednáška se zabývá vysvětleními dle zákonů Stvoření pro všeobecné pochopení principů. Autor neupřednostňuje žádné náboženství, nýbrž objasňuje principy platné pro všechny lidi bez rozdílu.

ZÁKONY STVOŘENÍ 7 – Spojitost víry se zázračným uzdravením a propojením do světlých úrovní – přednáší Jan MarschnerDownload
Downloaded 5707 times

 

 

Jsem velice rád, že Vás nová přednáška zaujala a že si píšete o její pokračování.

V první části jsme se zabývali hlavně původem člověka a přírodních bytostí, jejich rozdíly a nádhernými oblastmi, odkud pochází. V druhé části objevíte jak se s nimi kontaktovat, jak o nich vědět, jak s přírodními bytostmi mluvit a komunikovat. Jak mluvit s květinami, rostlinami, stromy atd. Jakým způsobem způsobit častější kvetení u rostlin.

Dozvíte se o mořských bytostech, mořských pannách a mořských mužích, o mocných bytostech moře nazývané Triton a Poseidon. Proč se zamilovala mořské panna do člověka. Co se můžeme naučit od přírodních bytostí. Co s nimi úžasného na Zemi můžeme vytvořit. Co prožívá člověk, když se napojí do světlých jemných oblastí. Jaké síly pronikají člověkem při tvoření. Co prožívají umělci, když tvoří z inspirace. Jak můžeme spoluvytvořit odlesk nádherných duchovních zahrad zde na Zemi. Princip tvoření překrásných věcí. Jak rozsvítit vnitřní duchovní plamen. Jak působí vzdušné bytosti bouře. Jak přírodní bytosti hlásí dopředu bouřky, hurikány, tsunami.

Postoj k přírodním bytostem nemá být nadřazený ani ponížený. Vztah člověka k přírodním bytostem má být přátelský a spolupracující na povznesení a zkrášlení Země. Přírodní bytosti se pohybují ve spravedlivých až drsných Božích zákonech. Vybočení z nich může pro ně znamenat smrt. Původ přírodních bytostí a bájných mocných bytostí jež zformovaly vesmír je Valhalla a Olymp.

Nádherné vyvinutější formy nových květin i zvířat jsou ze světa přírodních bytostí pro budoucnost připraveny. Zvláštní druh přírodních bytostí také tkají osud lidí a národů. Andělé žijí v duchovním světě a navštěvují člověka jen za zvláštních okolností. Mnohé přírodní bytosti jsou andělům podobné a překrásné.

Jak křesťanství se snažilo zastřít poznání o přírodních bytostech. Porážení posvátných stromů … Člověk bez znalosti stvoření a přírodních bytostí se může cítit sám, bezmocný a bez pomoci. V přátelském sepjetí s přírodními bytostmi a duchovním světem je naplněn důvěrou, posilou a zázraky kolem sebe.

Přeji příjemný poslech J.Marschner

 

•MP3 ŽIVOBYTOSTI PŘÍRODY 1 a 2.část – Přírodní bytosti a přátelství s nimi – přednáší J.MarschnerDownload
Downloaded 2260 times

Jelikož se v MP3 kvalitě ztrácí mnoho z jemné atmosféry přednášky připojuji zde ještě odkaz ke stažení v CD kvalitě, která je bez komprese a je tedy mnohem lepší.

Živobytosti, původ lidí a bytostí přírody a jejich cesta-JM.wav

 

velikonoceVážení posluchači přednášek o hloubce lidského bytí a světě kolem nás.
Přinášíme Vám nejnovější přednášku o Živobytostech přírody, které někteří z Vás znají jako přírodní bytosti. Je to přenádherný svět, do kterého když se člověk ponoří prožívá nádherné čisté chvíle svého života.

Přednáška osvětluje duchovní původ člověka a vysvětluje na mnohých případech kdo člověk je, odkud přichází, co zde na Zemi má dělat. Proč jsou tu přírodní bytosti, jak k nim má člověk najít cestu. Jak jsou to jeho nejlepší přátelé a jak s nimi má spolupracovat na úžasném díle: zvelebení a povznesení této Země.

Přeji příjemný poslech J.Marschner

ZDE CELÉ

Buddha, Krišna, Mohamed, BukaidoZvěstovatelé Pravdy – nechci psát náboženství, protože to co je z toho dnes není to jaké to bylo na počátku.

Krišna– Hinduismus Indie

Buddha– Budhismus Indie

Mohamed– Islám Arábie

Bukaido– Šintoismus Japonsko

Vážení čtenáři a posluchači připravili jsme pro Vás nové CD- MP3, které již mnozí z Vás toužebně očekávají. Jedná se o životopisy známých zvěstovatelů, jejichž odkaz dodnes působí na rozličných částech této Země. Životopisy jsou oproštěny od mnohého co k nim přidávají lidé aby učinili osobu co nejfantastičtější. Jsou přenádherným zvěstováním toho jak upřímně a čistě žili. O Mohamedovi se dozvíte jak upřímně se snažil vytvořit pro svůj národ tu nejlepší víru. Co se stalo, že lidé křišťálovou čistotu jakéhokoliv učení dávají do pozadí se na tomto cd také dozvíte. Životy těchto zvěstovatelů jsou natolik zajímavé a inspirující v mnohém do našich životů, že Vám je na tomto CD-MP3 přinášíme.  Objednejte ZDE

Odkud se do našeho vesmíru rodí duše. Vývoj našich těl a jejich zušlechtění na Zemi. Člověk neandrtálský, člověk titánský a člověk kromaňonský.

Proč se větev neandrtálců zastavila. Proč byla potopena Atlantida a zničena větev člověka titánského. Proč byly duše z Atlantidy vtělené v 30letech minulého století v Německu – Árijci. V čem byl podobný vývoj na planetě Malo. Proč byla zničena i planeta Malo a v čem to bylo podobné s Atlantidou. Kde byla umístněna Atlantida a jak asi vypadala. Odkud pochází archandělé, andělé a s kým si je lidé pletou. Jak bylo pomoženo člověku kromaňonskému. Jak to bylo s Luciferem, jako s pomáhajícím archandělem. Nádherné stavby v Egyptě. Léčka na všechny ve hmotě – „Já to vím lépe“. Škody po Luciferově působení. Archanděl Michael přijíždí srazit Lucifera. Další planety v našem vesmíru Achranna, Vis-luu, Judea. Rození Božích proroků a zvěstovatelů. Nejnovější učení Pravdy. Rozum a cit.

Ke stažení

•  Vývojová minulost Země 1část  (přednáší J.Marschner a K. Kříž) Download
Downloaded 3595 times

MP3 přednáška o tom jak nasměrovat svůj osud k dobru. Tato přednáška předchází přednášce o síle myšlenek a seznamuje posluchače s principy osudových nitek, které k nám přichází v nejrůznějších podobách a prožití. Pro celkové pochopení souvislostí a následně i úspěšné použití síly myšlenek je tato přednáška velice důležitá. Svoboda je pojem, ke kterému se tento rok budeme ještě mnoho vracet, protože touhu po svobodě postupně prožijí všichni lidé. Svobodu, skutečnou svobodu může však člověk prožít, jen když začíná v živých obrazech chápat principy zákonitostí v tomto vesmíru, jenž je jen malou částí Stvoření ve kterém se nacházíme. Stojíme v době, kdy Stvoření umožňuje priniknout hluboko do svých tajemství a principů. Přeji Vám otevřené vnímání, abyste nalezli pro sebe a své blízké požehnaný osud.  JM

Přednáší J.Marschner a ing.P.Bičák     Download
Downloaded 8558 times

Myšlenkový světVelice Vás zdravíme v novém roce 2012 a přinášíme Vám jednu z nejnovějších přednášek na téma „Myšlenek“. Na toto téma jsme odpřednášeli již více přednášek, přesto jsme se nerozhodli ani jednu zveřejnit, až na tuto. Obsahuje totiž nejkomplexnější pohled na to jak „správně“ používat své myšlenky. Přednáška obsahuje jak kladné dopady v budoucnosti při správném užití, tak i záporné dopady, aby si posluchač mohl udělat správný obraz o všech důsledcích, ale i úžasných pomocech. Přeji Vám, aby se Vám přednáška líbila a přinesla Vám správný start do tohoto velice důležitého roku.
S pozdravem redakce.

Přednáší J.Marschner a ing.P.Bičák     Download
Downloaded 5075 times