Archive for the ‘O přírodních bytostech’ Category

 

Jsem velice rád, že Vás nová přednáška zaujala a že si píšete o její pokračování.

V první části jsme se zabývali hlavně původem člověka a přírodních bytostí, jejich rozdíly a nádhernými oblastmi, odkud pochází. V druhé části objevíte jak se s nimi kontaktovat, jak o nich vědět, jak s přírodními bytostmi mluvit a komunikovat. Jak mluvit s květinami, rostlinami, stromy atd. Jakým způsobem způsobit častější kvetení u rostlin.

Dozvíte se o mořských bytostech, mořských pannách a mořských mužích, o mocných bytostech moře nazývané Triton a Poseidon. Proč se zamilovala mořské panna do člověka. Co se můžeme naučit od přírodních bytostí. Co s nimi úžasného na Zemi můžeme vytvořit. Co prožívá člověk, když se napojí do světlých jemných oblastí. Jaké síly pronikají člověkem při tvoření. Co prožívají umělci, když tvoří z inspirace. Jak můžeme spoluvytvořit odlesk nádherných duchovních zahrad zde na Zemi. Princip tvoření překrásných věcí. Jak rozsvítit vnitřní duchovní plamen. Jak působí vzdušné bytosti bouře. Jak přírodní bytosti hlásí dopředu bouřky, hurikány, tsunami.

Postoj k přírodním bytostem nemá být nadřazený ani ponížený. Vztah člověka k přírodním bytostem má být přátelský a spolupracující na povznesení a zkrášlení Země. Přírodní bytosti se pohybují ve spravedlivých až drsných Božích zákonech. Vybočení z nich může pro ně znamenat smrt. Původ přírodních bytostí a bájných mocných bytostí jež zformovaly vesmír je Valhalla a Olymp.

Nádherné vyvinutější formy nových květin i zvířat jsou ze světa přírodních bytostí pro budoucnost připraveny. Zvláštní druh přírodních bytostí také tkají osud lidí a národů. Andělé žijí v duchovním světě a navštěvují člověka jen za zvláštních okolností. Mnohé přírodní bytosti jsou andělům podobné a překrásné.

Jak křesťanství se snažilo zastřít poznání o přírodních bytostech. Porážení posvátných stromů … Člověk bez znalosti stvoření a přírodních bytostí se může cítit sám, bezmocný a bez pomoci. V přátelském sepjetí s přírodními bytostmi a duchovním světem je naplněn důvěrou, posilou a zázraky kolem sebe.

Přeji příjemný poslech J.Marschner

 

•MP3 ŽIVOBYTOSTI PŘÍRODY 1 a 2.část – Přírodní bytosti a přátelství s nimi – přednáší J.MarschnerDownload
Downloaded 2260 times

Jelikož se v MP3 kvalitě ztrácí mnoho z jemné atmosféry přednášky připojuji zde ještě odkaz ke stažení v CD kvalitě, která je bez komprese a je tedy mnohem lepší.

Živobytosti, původ lidí a bytostí přírody a jejich cesta-JM.wav

 

velikonoceVážení posluchači přednášek o hloubce lidského bytí a světě kolem nás.
Přinášíme Vám nejnovější přednášku o Živobytostech přírody, které někteří z Vás znají jako přírodní bytosti. Je to přenádherný svět, do kterého když se člověk ponoří prožívá nádherné čisté chvíle svého života.

Přednáška osvětluje duchovní původ člověka a vysvětluje na mnohých případech kdo člověk je, odkud přichází, co zde na Zemi má dělat. Proč jsou tu přírodní bytosti, jak k nim má člověk najít cestu. Jak jsou to jeho nejlepší přátelé a jak s nimi má spolupracovat na úžasném díle: zvelebení a povznesení této Země.

Přeji příjemný poslech J.Marschner

ZDE CELÉ

AtlantidaSeminář, který objasňuje historii lidstva

Kde byla Atlantida – Atlantis. Kdy zanikla. Jak se tam žilo. Jak byli velicí Atlantiďané. Jak se oblékali. Co preferovali. Jak bydleli. Jak komunikovali se zvířaty a přírodou. Jak se ženili. Kolika let se dožívali.

 

Seminář bude zveřejňovaný na pokračování.

1.část – Atlantida ke stažení ZDE  Download
Downloaded 2245 times

2.část – Atlantida ke stažení ZDE Download
Downloaded 1859 times

 

 

Tento seminář přináší také historické souvislosti k dnešním dnům, dále také k budoucím dobám, tak jak jsou popsány v knize Gabrielova cesta, která přináší jednu z možných variant budoucnosti na této planetě Zemi za tisíc let. 

andělé a bytosti přírody
Velmi obsáhlá přednáška o andělských a přírodních bytostech jež žijí kolem nás. Najdete zde vysvětlení, jak se liší andělské bytosti od přírodních bytostí jako jsou skřítci a bytosti stromů. Dále se dozvíte, mnoho upřesňujících informací o andělských bytostech, andělech a archandělech. Odkud pochází, jaké jsou jejich úkoly a jak je lidé považují za něco jiného, než-li jsou. Přednáška je určená všem lidem zabývající se tímto tématem, neboť velmi rozšiřuje obzor o těchto pro mnohé lidi skrytých světech.

Ke stažení ZDE: (přednáší J.Marschner a Š.Hejl) 

Omlouváme se za současnou nemožnost stažení souboru.

V souboru chyběly části slov. Připravujeme opravu.


JM

Opraveno ZDE:Download
Downloaded 2432 times


Vážení návštěvníci těchto stránek. Přinášíme Vám originální přednášku, která vytváří třetí pokračování, tedy trilogii o našich myšlenkách.

Přednášky na které tato navazuje se jmenují:

Člověk obětí osudu, nebo svého štěstí strůjce

Síla myšlenek a myšlenkový svět
přejeme příjemný poslech.

Dozvíte se o tom co vše vyvolává naše řeč. Co zpřítomňuje, jak přímo ovlivňuje náš budoucí osud…

MOC A SÍLA SLOVA – přednáší J. Marschner  a ing. P.Bičák (Náchod) Download
Downloaded 2369 times

JM