Přednášky o vodě, zdraví:

• OLOMOUC – Léčivá síla vody – přednáší J.Marschner  Download

• PLZEŇ – Síla myšlenek a vody H2O – přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• POPRAD – Voda Světla –  přednáší J.Marschner Download

• PRAHA – Skutečná síla myšlenek a vody –  přednáší J.Marschner a K.Kříž  Download

• PRAHA – Jak svět mění vodu v nás –  přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• PRAHA – Voda, barvy, světlo – (Amfora) –  přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• Působení sil přírody na zdraví – přednáší T.Lajmon Download

• PRAHA – Tajemství Stvoření I. (Amfora) –  přednáší J.Marschner a K.Kříž  Download

• PRAHA – Voda, myšlenky, modlitba (Galerie cesty ke Světlu) –  přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• RUŽOMBEROK – Voda Světla – přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• BRATISLAVA – Voda Světla – přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• TRENČÍN – Voda Světla-1 – přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• TRENČÍN – Voda Světla-2 – přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• Kult zdraví – přednáší T.Lajmon Download

• PREŠOV – Voda Světla je dar – přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• LISTEN – Lze se dožít 120let –přednáší J.Marschner a A.Svoboda Download

• LISTEN – Zdravé tělo, zdravý duch – přednáší J.Marschner a A.Svoboda  Download

• LISTEN – Souvislost mezi zdravím lidí a zvířat – přednáší MVDr.M.Kraus  Download

• LISTEN – Voda Světla – nový objev 21.století – přednáší J.Marschner Download

 

O osudu a vztazích:

• HRADEC – Jak změnit svůj osud – přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• PLZEŃ – Zákonitosti osudupřednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• PLZEŇ – Může existovat pravý vztah mezi mužem a ženou? – přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• PRAHA – Zákonitosti, které hýbou naším osudem – přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• HRADEC – Může existovat pravý vztah mezi mužem a ženou 2.díl? přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• HRADEC – Jak změnit svůj osud 2.přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

 

O mozku:

• PRAHA – O mozku – přednáší A.Svoboda Download

• JABLONEC – Rozdíly mužského a ženského mozku – přednáší MVDr.M.Kraus a A.Svoboda  Download

 

Přednášky o přírodě a přírodních bytostech:

• LISTEN – Přírodní bytostipřednáší J.Marschner Download

• VLČÍ HORA – Přírodní bytostipřednáší J.Marschner  Download
Downloaded 911 times

• PLZEŇ – Svět přírodních bytostí J.Marschner,  J.Mojžíš, ing.P.Bičák  Download

• TETÍN – Přírodní bytosti – výpravaJ.Marschner, J.Mojžíš+A.Svoboda  Download

• LISTEN – Čistota myšlenek a zákony přírody přednáší J.Marschner a K.Kříž Download

• LISTEN – Povídání o Zahradním dvoře ing.P.Bičák  Download

• LISTEN – Približování se příroděMVDr.M.Kraus+A.Svoboda Download

• LISTEN – Přírodní bytosti v zavátých dobách – ing.P.Bičák+J.Mojžíš+M.Mojžíšová Download

• ROH – Přírodní bytosti výprava – Prosba aby nepršeloJ.Marschner+J.Mojžíš Download

• LISTEN – Budoucí vývoj Země a spolupráce s přírodními bytostmiJ.Marschner+J.Mojžíš Download

• LISTEN – Příběh bytostí a lidí  –  přednáší J.Mojžíš  Download

 

Přednášky z Křišťálové univerzity:

• PRAHA – Umění žít – KU1přednáší J.Marschner a K.Kříž  Download

• PRAHA – Umění žít – KU2přednáší J.Marschner a K.Kříž  Download

• PRAHA – Umění žít – KU3 přednáší J.Marschner a K.Kříž  Download

• PRAHA – Umění žít – KU4přednáší J.Marschner a K.Kříž  Download

• PRAHA – Umění žít – KU5přednáší J.Marschner a K.Kříž  Download

• PRAHA – Umění žít – KU6 přednáší J.Marschner a K.Kříž  Download

 

• PRAHA – Cesta ke Světlu – KU1 – Nebezpečí ezoteriky (J.Marschner+K.Kříž)  Download

• PRAHA – Cesta ke Světlu – KU2 – Duchovní pojmy (J.Marschner+K.Kříž)  Download

• PRAHA – Cesta ke Světlu – KU3 – O jemném světě (J.Marschner+K.Kříž)  Download

• PRAHA – Cesta ke Světlu – KU4 – Tvurčí vyzařovaní (J.Marschner+K.Kříž)  Download

• PRAHA – Cesta ke Světlu – KU5-6 – Duchovní zrání (J.Marschner+K.Kříž)  Download

 

O našich duchovních schopnostech  a životě po životě

• PRAHA – O životě po smrti (Ekolife)(J.Marschner) Download

• PLZEŇ – Život smrtí nekončí (T.Lajmon+J.Marschner)  Download

• POPRAD – Návrat do duchovného domova (T.Lajmon)  Download

• RUMBURK – Odkud jsme ? (MVDr.M.Kraus+J.Marschner)  Download

• LISTEN – Duchovní vzestup českeho národa (ing.P.Bičák+J.Marschner)  Download

• PLZEŇ – Rozvoj duchovních schopností (A.Svoboda+J.Marschner)  Download

• BRATISLAVA – Modlitba (T.Lajmon+J.Marschner)  Download

• RUŽOMBEROK – Osm stupňů na cestě ke Světlu-1.část (J.Marschner a K.Kříž)  Download

• RUŽOMBEROK – Osm stupňů na cestě ke Světlu-2.část (J.Marschner a K.Kříž)  Download

• PRAHA – Zahrobní a duchovní světy (J.Mojžíš+J.Marschner)  Download

• BRATISLAVA – Nové poznání o stavbě Stvoření (MVDr.M.Kraus+J.Marschner)  Download

• TRNAVA – Proč je človek na Zemi (MVDr.M.Kraus+J.Marschner)  Download

• HRADEC – Stavba Stvoření (J.Marschner+A.Svoboda)  Download

• LISTEN – Strach a důvěra v životě člověka (T.Lajmon+R.Mišovie)  Download

• BRATISLAVA – Cesta ke Světlu – Nové poznaní (J.Marschner)  Download

• HRADEC – Život po životě  (J.Marschner+K.Kříž)  Download

• LISTEN – Zvěstovatelé Pravdy (MVDr.M.Kraus+J.Marschner) Download

• BRATISLAVA – Cesta k duchovním úrovním (J.Marschner+A.Svoboda) Download

• LISTEN – Duchovní síly kolem nás (J.Marschner) Download

 

• PRAHA – Svatý Grál (A.Svoboda+J.Marschner)  Download

• ČESKÝ TĚŠÍN – Věčnost dobrá protihodnota – Osm stupňů na cestě ke Světlu (J.Marschner+K.Kříž) Download

• LISTEN – Ježíš Láska Boží (J.Marschner+A.Svoboda)  Download

• LISTEN – Význam velikonoc a Ježíšovo poselství (J.Marschner+A.Svoboda)  Download

 

• POPRAD – Život je kříž radost i pláč (K.Kříž)  Download

• POPRAD – Egon a Já Já (K.Kříž) Download

• TRNAVA – Se srdečným pozdravem kámen (J.Marschner+K.Kříž)  Download

• LISTEN – Obrazem a slovem (K.Kříž)  Download

• RUŽOMBEROK – Vliv letních měsíců na osud člověka (T.Lajmon+J.Marschner)  Download

 

• RUMBURK – Vesmír, kvarky, částicový urychlovač LHC (MVDr.M.Kraus+J.Marschner)  Download

• RUMBURK – Lidský mozek Hypnóza – 1.část (MVDr.M.Kraus+J.Marschner)  Download

• RUMBURK – Odpovědi na dotazy (MVDr.M.Kraus+J.Marschner)  Download

 

• ČTENÍ – Duchovní zárodky-1 – namluvil J. Marschner  Download

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.